Dental Tribune Bulgaria
Clinical
Процедури по удължаване на короните

January 25, 2011

 В наши дни процедурите по удължаване на зъбните корони се приемат като пародонтална хирургия по естетичес-ки причини. При тях клиницистът трябва да обръща внимание на биологичната ширина и да има предвид различните биотипове, за да могат да се избегнат потенциалните постоперативни усложнения (Ingber et al, 1977). Биологичната ширина може да варира в малки граници при различните пациенти, както и в зависимост от това, дали става въпрос за предни или задни зъби (Gargiulo, 1961; Kois, 1994). Така че биологичната ширина, пародонталното здраве и стабилността на гингивалните ръбове след удължаването на короните са от голямо значение, когато се опитваме да постигнем идеална естетика.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International