Dental Tribune Bulgaria

БЗС проведе своя 11-и Научен конгрес

July 06, 2011

 На 17–19 юни Бургас бе домакин за пореден път на Научния конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС). Като част от Програмата за продължаващо обучение на Световната дентална федерация (FDI), конгресът представи международни и български лектори.
По традиция голямото дентално събитие бе съпроводено от традиционната Дентална медицинска изложба, както и от Постерна секция.
Конгресът се проведе в Бургаската опера и Бургаския куклен театър и бе официално открит от председателя на Организационния комитет на конгреса и бивш председател на УС на БЗС д-р Николай Шарков, д-р Донка Станчева–Забуртова – главен секретар на УС на БЗС, д-р Борислав Миланов – новия председател на УС на БЗС и бивш председател на Столичната районна колегия, както и от зам.-кмета на община Бургас д-р Лорис Мануелян.
Във форума участваха над 800 зъболекари, дентални дилъри, наши и чужди лектори. Лекторите обсъждаха важни въпроси на денталното здраве, свързани с амалгамата, имплантите, лазерната терапия и други новос­ти в областта на денталната медицина.
Вниманието на присъстващите бе насочено най-вече към VIP лектора на конгреса – проф. Нермин Ямалик от Турция. Световноизвестната зъболекарка изнесе лекция по темата „Как лекарите по дентална медицина могат да допринесат за общото здравословно състояние и доброто физическо състояние на своите пациенти“ и „Диагностични проблеми в пародонтологията“.
Проф. Нермин Ямалик е щатен професор в Департамента по пародонтология към Факултета по дентална медицина в университета „Хачетепе“, Анкара, Турция. Направленията, в които прави основно изследователските си проучвания, са патогенеза на пародонталните заболявания, периимплантните възпаления, молекулярните механизми на разрушаване на съединителната тъкан и диагностичният потенциал на биологичните течности. Има публикувани 75 статии в национални и международни издания, 60 научни презентации и 20 лекции, които изнася на различни национални и международни конгреси, 5 участия като съавтор в книги, а нейните публикации са цитирани 256 пъти.
Българските лектори на конгреса обсъдиха и въпроси, свързани с демографските процеси и структурата на денталните практики като предпоставка за развитие на пазара на дентални услуги у нас. „702-ма български зъболекари са напуснали България от 2007 г. до сега. Но броят им е много по-голям – реално тази цифра трябва да се умножи по 3 или по 4, за да се получи истинската картина за това, колко български лекари по дентална медицина са напуснали страната от 1990 г. до сега и са потърсили реализация в чужбина“, коментира д-р Борислав Миланов, председател на БЗС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International