Dental Tribune Bulgaria

Защо емоционалната интелигентност в денталната медицина е жизненоважно умение

By Dental Tribune International
September 02, 2021

ЛАЙПЦИГ, Германия: Емоционалната интелигентност (EИ) се отнася до начините, по които индивидът може да разбере и управлява собствените си нужди, а също така да разпознава и нуждите на заобикалящите го и способноста да се справя с тях. За всеки специалист по дентална медицина това са умения от изключителна важност, тъй като всяка дейност по време на лечебен процес изисква емоционално свързване с пациентите и тези, които могат да приложат ефективно своята ЕИ в практиката, ще бъдат по–успешни професионалисти в дългосрочен план.

Въпреки че денталните специалисти работят с хора по цял ден, те не са непременно най-добрите в това и често им липсва ЕИ. Например, от проучване, озаглавено „Емоционална интелигентност сред студенти по дентална медицина: незаменим и игнориран аспект в денталната медицина“, става ясно, че само 11,55% от 186 студенти, които са били интервюирани, са имали добра ЕИ. В доклад по темата авторът д-р Мохаб Ал-Самаррай заявява, че като зъболекар с дългогодишен лидерски опит, вярва, „че устойчивият напредък на професията зависи от способността на всички зъболекари да постигнат баланс между посрещане на емоционалните нуждите на пациентите и адекватно изпълнение на необходимите оперативни техники ”.

Дали инвестициите в нови знанията са загуба на време?

Това, което Ал-Самаррай има предвид тук е комбинацията от ЕИ и коефициента на интелигентност. Тази връзка е широко установена и проучванията показват, че коефициентът на интелигентност има отношение към когнитивните способности за контрол. В резюме, изследванията показват, че ЕИ е по-важна от техническата компетентност, когато става въпрос да бъдеш успешен мениджър; хората с по-добри социални умения вземат по-добри решения; и възвръщаемостта на инвестициите за подобряване на ЕИ е далеч по-висока от тази за увеличаване на знанието.

Този факт може да е труден за преглъщане от страна на практикуващите, които обичат да усъвършенстват оперативните си техники (или каквато и да е целта им) до максимално съвършенство. Всъщност тези технически умения се обезсмислят, когато не могат да бъдат приложени на практика, тъй като зъболекарите не могат да се свържат емоционално с пациентите си и в резултат непрекъснато се сблъскват с разочароващи, повтарящи се проблеми с лидерството и персонала.

 

ЕИ е ключ към успеха

Добрата новина е, че ЕИ се учи. ЕИ се описва като наличие на четири доминиращи поведенчески черти, наречени самосъзнание, социално осъзнаване, самоуправление и способност за управление на взаимоотношенията. Следващите параграфи разглеждат всяка характеристика и представят някои съвети за това как тези черти могат да бъдат приложени в ежедневната дентална практика.

  1. Самосъзнание

Самосъзнанието е основна черта на добрия лидер, но изисква голяма доза самокритичност. Обективната самооценка всеки ден може да бъде добър начин да разберете силните и слабите си страни в определени ситуации. Добър начин да се погледнете отстрани е да помолите доверени колеги за обратна връзка. Друг чудесен съвет е да водите дневник, където да записвате своите цели, планове и приоритети,  за да може да се връщате към тях в бъдеще.

  1. Социално осъзнаване

За да бъдете по-социално осъзнати и по-добър лидер като цяло, практикувайте някои техники за наблюдение, включително научете се  да разбирате какво означава истински да слушате другите. За да постигнете това, важно е да обърнете внимание на тона на гласа на другите хора, да наблюдавате изражението на лицето и езика на тялото, да развиете чувство за общото настроение в офиса и да се опитате да забележите фините детайли, които са от голямо значение.

  1. Самоуправление

Често, преди някой да има способността да се концентрира върху другите и да обърне внимание на привидно фините неща, които се случват в една практика, той или тя трябва да овладее собственото си натоварване. Планирането на всеки работен ден и подготовката преди работни срещи може да има голямо значение и да създаде усещане за контрол. Друг чудесен начин да практикувате самоуправление е да си поставите цел, да съсредоточите вниманието върху тази една задача, да помислите върху нея и след това съзнателно и фокусирано да продължите с изпълнението ѝ.

  1. Способност за управление на взаимоотношенията

Всички тези съвети трябва в крайна сметка да помогнат за подобряване на отношенията на работното място, защото хората, които работят върху себе си, развиват по-добро разбиране за това, което се случва в главите на хората около тях. За да се задълбочат връзките с колегите, важно е да се идентифицират нуждите в едни работни отношения, да се управляват границите, да се оценяват другите и да се планира времето за изграждане на тези отношения.

 

Най-общо казано, причината, поради която ЕИ е от основно значение за успеха е, че повече реални проблеми могат да бъдат решени с помощта на уменията на хората, а не с помощта на чистия им интелект. За щастие, ежедневието ни предоставя достатъчен брой ситуации, в които могат да се упражняват и четирите доминиращи поведенчески черти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International