Dental Tribune Bulgaria

Интервю: Естественият орален микробиом не е асоцииран с оралните заболявания

By Kristin Hübner, DTI
May 29, 2017

Д-р Филип Марш е професор по орална микробиология в Университета в Лийдс. Той е носител на национални и международни награди за научната си дейност в сферата и е редовен лектор на международни конференции. Dental Tribune Online имаше възможността да разговаря с него за връзката между начина на живот и състава на оралния микробиом, както и за начините за поддържане на здрав бактериален баланс в устната кухина.

Микробният баланс в устната кухина е есенциален за денталното и общото здраве. Бихте ли обяснили накратко връзката между двете?
Хората и микроорганизмите са еволюирали така, че да съществуват в тясна и важна симбиотична връзка, до такава степен, че 50% от човешкото тяло се състои от микроби! Тези микроорганизми, които наричаме човешки микробиом, са естествени и необходими за поддържане на добро здраве. В устната кухина нормалният орален микробиом предотвратява колонизирането на външни микроби, някои от които потенциално патогенни, и допринася за развитието на защитните сили на организма и сърдечносъдовата система. Естественият микробиом е пряко свързан с оралното здраве и не е асоцииран с орални заболявания.

Оралната микробиота е уязвима на начина на живот и промените в околната среда. Какво може да предизвика дисбаланс и какви са възможните последствия?
Симбиозата между оралната микробиота и приемника е динамична и може да се измени, ако оралната среда премине през значителна промяна, често в резултат на промяна в начина на живот. Пример за това са случаите, когато слюноотделянето бъде намалено или когато човек приема редовно храни и напитки, съдържащи захар. В тази ситуация денталният биофилм по-често е с киселинно pH.

Поради това се увеличават бактериите, които произвеждат и толерират киселинна среда, за сметка на полезните организми, и се повишава рискът от кариес. По подобен начин приемникът реагира с възпалителен отговор, ако около гингивалния ръб се натрупа биофилм. Ако това не успее да намали микробния товар, богатият на протеини гингивален ексудат, който представлява защитните сили на организма, неминуемо служи за нов източник на хранителни вещества за протеобактериите и облигатните анаероби в субгингивалните биофилми. Тези бактерии пречат на отговора на организма и подхранват възпалението, като тази преувеличена реакция е отговорна за увреждане на тъканите на приемника.

Съставът на оралната микробиота основно се унаследява или може да бъде повлиян от външни фактори?
Някои елементи от състава на оралната микробиота са свързани с наследствеността, но общият състав и активността на тези микроби могат да бъдат менажирани с ефективна орална хигиена и подходящ начин на живот, като например редуциране на количеството и честотата на прием на ферментируеми захари в диетата, избягване на тютюнопушене и т.н. Един неволен страничен ефект на някои медикаменти може да бъде редуциране на слюноотделянето, което би могло да наруши естествения баланс на оралната микробиота и да увеличи риска от зъбен кариес.

Продуктите за дентална грижа целят да намалят броя на вредните бактерии, като запазят полезните. Съществува ли опасност от прекомерна употреба на подобни продукти, като по този начин се унищожава оралната флора?
Оралната микробиота е естествена и полезна и поради тази причина трябва да бъде менажирана и поддържана на нива, съвместими с оралното здраве. Продуктите за орална грижа са предназначени и оценени да подкрепят пациента в поддържането на подходящо ниво на орални микроорганизми, така че, ако те се използват по предназначение, съществува минимална опасност от нарушаване на естествената орална микробиота. В контраст на това дългосрочната употреба на широкоспектърни антибиотици може да доведе до потискане на значителен брой и типове полезни орални бактерии, в резултат на което се размножават гъбички и други микроби на околната среда.

Бактериите играят важна роля в развитието на заболявания като пародонтит и кариес. Има ли начини да се овладее вредната колонизация освен мерките за дентална хигиена, например с ваксини, и ще съществуват ли такива в бъдеще?
Понастоящем се разработват нови стратегии за промотиране на полезни орални бактерии и/или потискане на вероятността от заболявания. Тези стратегии включват орални пробиотични бактерии, които да предотвратяват дентални заболявания, и употребата на пребиотици, които представляват добавки, целящи да увеличат растежа на полезни бактерии. Биват оценявани и нови противовъзпалителни агенти, които биха промотирали оздравяването на рани и биха намалили увреждането на тъкани, причинено от недобър отговор на субгингивални дентални биофилми. Молекулите, които редуцират образуването на биофилм или пречат на видовете в основата на дентални заболявания, са обект на активно изследване. Някои вредни храни и напитки съдържат подсладители, които не могат да бъдат метаболизирани в киселини от оралните бактерии.

Денталната медицина изпитва ли по-големи предизвикателства по отношение на биофилмите и промените на бактериите днес в сравнение с миналото и ако да, защо?
Основната разлика вероятно обхваща увеличеното количество захар в храните и напитките. Също така хората живеят по-дълго и задържат естествените си зъби по-дълго, така че съзъбието е уязвимо на дентални заболявания, което се комбинира с факта, че страничен ефект от много медикаменти, които приемат възрастните хора, е намаляване на слюноотделянето.

На какви стратегии за поддържане на здравословен баланс в устата денталните лекари могат да научат своите пациенти?
Главните стратегии за пациентите са да практикуват ефективна орална хигиена и по този начин да редуцират натрупването на биофилми, както и да имат предвид ефекта на захарта в храната, която консумират, върху риска от кариес. Може да бъде от полза, ако пациентите осъзнаят пряката връзка между начина си на живот, оралния микробиом и оралното и общото им здраве.

Благодаря ви за това интервю.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 05, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International