Dental Tribune Bulgaria

Интервю: Меките тъкани може да са дори с по-голямо значение от костта около зъбния имплант

By Dental Tribune International
May 09, 2019

На Международния симпозиум по остеология, който се проведе между 25 и 27 април в Барселона, професионалистите се потопиха в тенденциите за регенерация на тъканите в устната кухина. Сред лекторите беше и д-р Daniel Thoma, ръководител на Катедрата по реконструктивна дентална медицина и дентално материалознание към Факултета по дентална медицина на Университета в Цюрих, Швейцария. Специалист по реконструктивна дентална медицина и член на Експертния съвет по остеология, той изнесе лекция на симпозиума в Барселона. Д-р Thoma беше така любезен да даде интервю пред Dental Tribune International за основните цели на неговата лекция, значението на меките тъкани за естетиката и функцията при имплантологично лечение и как за периимплантитите са необходими нови изследвания с цел прилагане на по-добри варианти на лечение.

Д-р Thoma, в петък представихте лекция, озаглавена „Революционни промени в аугментацията на меките тъкани – от съществуващи до нови варианти за лечение“. За какво ставаше въпрос в лекцията ви и кои бяха основните научни цели, които преследвахте?

Започнах с представяне и обсъждане на индикациите за мекотъканен графтинг. На базата на РКИ (рандомизирани контролирани изпитвания) можем ясно да покажем, че чрез извършване на мекотъканен графтинг около зъбните импланти се увеличават шансовете за естетичен краен резултат. Съвсем наскоро се появи информация, обясняваща биологичната причина за това – днес е известно,че губим по-малко количество маргинална кост около зъбните импланти и следователно можем да поддържаме здравето на периимплантните тъкани по-добре, отколкото при импланти без мекотъканен графтинг. Понастоящем това са двете причини, поради които извършваме тези процедури.

 

Също така говорих за това какви техники е добре да използваме според наличната информация днес. Автогенните мекотъканни присадки се считат за златен стандарт, но те са асоциирани с по-високата морбидност на пациентите. В миналото проучванията бяха насочени към разработването на заместители на меките тъкани. Ако погледнем в частност към проучванията отпреди 5–10 години, фокусът беше насочен към колагеновите матрици, поради което представих информация по тази тема. На базата на РКИ вече е ясно, че с колагенови матрици можем да повишим обема около зъбните импланти до същото ниво като това с автогенни мекотъканни присадки. Но предимството на това лечение е, че морбидността на пациентите значително намалява. За в бъдеще очакваме, че все по-малко зъболекари ще използват автогенни присадки и че ще се увеличи използването на заместители на меките тъкани за целите на имплантологичното лечение.

 

Как успяват лекарите по дентална медицина да постигнат естествени текстура и цвят при тъканна аугментация, необходими за естетиката, която да се впише със съседните тъкани?

Това е труден въпрос. Има две причини за извършване на мекотъканен графтинг. Едната е за функционални цели, като основно се увеличава обемът, но това на практика не променя архитектониката на меките тъкани, например цвета, и резултатите показват, че с такива процедури далеч не се получават кератинизирани тъкани. Ако се избере тази процедура, има два варианта: казано отново, може да се използват автогенни тъкани, но естетичният резултат ще е доста лош, тъй като цветът и текстурата няма да съвпаднат с тези на съседните тъкани. Може да се използва също заместител на меките тъкани, който ще се впише много по-добре със съседните тъкани.

 

Вярно ли е, че сред пациентите се наблюдава по-голямо изискване за естетични резултати?

Това е добър въпрос. Според едни проучвания, или поне според това, което смятаме ние, пациентите търсят естетика. Но ако се поровим в РКИ и клиничните данни на базата на проучвания, пациентите често не са напълно наясно с естетиката, която зъболекарите имат предвид. Винаги има леко разминаване между резултатите, които зъболекарите искат да постигнат, и резултатите, които пациентите очакват.

 

Какви материали са на разположение на лекарите по дентална медицина за мекотъканна аугментация?

Използването на автогенни присадки се счита за златен стандарт в мекотъканния графтинг. Основното им предимство се състои в това, че с тях има определено повече клиничен опит, вероятно са правени повече проучвания и е налична информация за дългосрочните последствия. Но тези материали се асоциират с по-високата морбидност на пациентите, а това е нещо, което бихме искали да предотвратим. Като алтернатива бихме могли да използваме мекотъканни заместители, а такива са налични в доста широк диапазон. Ако наистина търсим средства, които са успешни в клиничните изпитания, то в такъв случай колагеновите матрици са избор номер едно.

 

По какъв начин е възможно осъществяването на превенция и лечение на периимплантитите? Какво трябва да се подобри за в бъдеще?

Сред пациентите се наблюдава висока честота на периимплантит, като причините могат да бъдат от различен характер. Основната цел на всяко лечение със зъбни импланти трябва да бъде запазването на здравето на периимплантните тъкани. Това, което знаем със сигурност, е, че за тази цел е необходимо да има достатъчно количество кост и меки тъкани. Съвсем наскоро научихме, че меките тъкани може да са дори с по-голямо значение, отколкото е костта около зъбния имплант, но това, разбира се, включва известна доза спекулация. Със сигурност целта на всяко лечение е запазване на здравето на периимплантните тъкани.

 

Периимплантитите са познати вече и всички сме наясно за броя им, но може би проблемът се дължи на това, че не разполагаме с варианти за правилното им лечение. Именно затова са необходими повече проучвания за откриване на предсказуем начин за лечение на такива случаи. Въпреки това обаче превенцията е много по-добра. Както беше вече споменато, необходимо е да се уверим, че е налице достатъчно количество кост и меки тъкани, но също така и да са в добро състояние – не само количеството е важно за запазване на здравето на периимплантните тъкани, тъй като това е много по-лесно, отколкото да лекуваме самото заболяване.

 

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International