Dental Tribune Bulgaria

Интервю: Удивително е колко бързо нарастват познанията в нашата сфера

By Dental Tribune International
May 09, 2019

Вариантите за регенеративно лечение са от първостепенно значение в денталната имплантология. В рамките на Международния симпозиум по остеология, който се проведе в Барселона, Испания, между 25 и 27 април Dental Tribune International имаше възможността да разговаря с проф. Stefan Fickl, един от участниците в събитието, за хирургичните методи за мекотъканна регенерация, как да постигнем резултати със задоволителна естетика и за значението на имедиатното имплантиране за естетиката. Проф. Fickl е част от Катедрата по пародонтология в Университетската болница на Вюрцбург в Германия от 2009 г., специализирал е пародонтология и управлява собствена частна практика в близост до Нюрнберг в Германия от 2018 г.

Проф. Fickl, в рамките на симпозиума изнесохте лекция на тема „Новости в мекотъканната аугментация“ в четвъртък. За какво ставаше въпрос в лекцията ви и кои бяха основните научни цели, които си бяхте поставили?

Костната регенерация е основен въпрос в имплантологията от дълги години. Днес знаем, че здравите и запазени меки тъкани също играят голяма роля в задържането на импланта в дългосрочен план. Разгледах подробно значението на мекотъканната аугментация и демонстрирах хирургични методи за подобряване на меките тъкани около зъбните импланти.

 

Какви методи могат да се използват за регенерация на меките тъкани?

Най-важната техника в повечето случаи е графтинг с материал от субепителна съединителна тъкан. Но заместителите на меките тъкани, например колагенови матрици, добиват популярност в научните среди и могат да се използват като алтернативен вариант в някои случаи.

 

По какъв начин могат зъболекарите да постигнат високи естетични резултати в денталната имплантология?

Редица фактори са важни за постигането на задоволителни резултати по отношение на естетиката. Разбира се, на първо място е правилното поставяне на имплантите. Не могат да се постигнат добри резултати, ако те са поставени неправилно. Също така от голямо значение са състоянието на костта от букалната страна на импланта и количеството на меките тъкани във височина и дебелина.

 

Какви са предимствата и недостатъците на имедиатното имплантиране по отношение на естетиката?

С имедиатните зъбни импланти могат да се постигнат страхотни естетични резултати, ако се използват правилно. Причината за това е, че е необходима само една хирургична манипулация и следователно меките тъкани се травмират по-малко. Въпреки това съществуват рискове, когато се комбинират екстракция, имплантиране и аугментация в едно посещение. С подходящия клиничен случай и в ръцете на опитен клиницист имедиатното имплантиране води до отлични естетични резултати в меките тъкани.

 

Вие практикувате имплантология от много години. Наблюдавате ли ръст в определени тенденции?

Удивително е колко бързо нарастват познанията в нашата сфера. В частност в сферата на тъканната регенерация редица фактори, които преди няколко години не се считаха за важни, днес имат решаващо значение за постигането на дълготрайни резултати след имплантологично лечение. Освен това технологията напредва с всяка изминала година и може да помогне на опитния клиницист да прилага все по-малко инвазивни методи на лечение и така да се намали болката на пациентите.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International