Dental Tribune Bulgaria
Поради затрудненото провеждане на дентални посещения на живо по време на пандемията от SARS-CoV-2 вероятно теледенталната медицина ще продължава да играе важна роля в предлагането на дентални услуги. (Снимка: Andrey_Popov/Shutterstock)

Какво е бъдещето на теледенталната медицина?

By Brendan Day, Dental Tribune International
January 14, 2021

Лайпциг, Германия: Поради пандемията от SARS-CoV-2 преобладаващата част от денталните практики по света бяха частично или напълно затворени за различни периоди от време, в резултат на което рутинните прегледи и манипулации бяха отложени. Докато някои практики отвориха врати отново, предлагайки традиционни дентални интервенции на място, макар и със затегнати мерки за лична безопасност, други клиники модифицираха услугите си, така че да предлагат теледентално лечение и консултации.

Според статия, публикувана от DentistryIQ, историята на теледенталната медицина започва много по-рано, отколкото бихме предположили. За първи път бива въведена от Министерството на отбраната на САЩ през 1994 г. и през следващите години бива възприета от все повече лекари по дентална медицина, предимно тези, практикуващи в географски отдалечени локации. 

През 2015 г. производителят на алайнери SmileDirectClub представи първи по рода си модел, включващ теледентална медицина; при него потребителите могат да закупят направи си сам сет от алайнери, с който могат да се лекуват под ръководството на зъболекари посредством видеоконсултации. През следващите години растежът на компанията беше стабилен, преди да направят първично публично предлагане през 2019 г., което даде смесени резултати. Междувременно дистанционното лечение с алайнери продължава да бъде критикувано от ортодонти, които са категорични, че подобен тип интервенции трябва да се провеждат от специалист. 

Въпреки това виртуалният подход на SmileDirectClub има определени предимства, които станаха ясно видими през март 2020 г., когато денталните клиники по целия свят бяха принудени да затворят. Макар че от тогава повечето държави смекчиха ограничителните мерки и беше позволено на денталните практики отново да отворят врати за рутинни лечения, предпазните мерки в някои страни накараха някои уязвими групи от пациенти да предпочетат алтернативни варианти, каквито предлага теледенталната медицина.    

Миналата година д-р Yasmin George от Великобритания и д-р Jalal Khan от Австралия споделиха с DTI своя опит с теледенталната медицина. Д-р George разказа за случай, при който посредством камера на смартфон тя успешно е инструктирала съпруга на своя пациентка как да затвори наскоро счупилия се зъб на съпругата си „с парченце временен материал“. 

И двамата клиницисти заявиха, че ще продължат да предлагат теледентални услуги, особено по време на ранната предиагностична фаза на лечение. Отново и двамата не смятат, че ръководените от зъболекар направи си сам терапии като описания по-горе пример ще стават по-широко разпространени в бъдеще. 

С поглед напред

Няма изгледи пандемията да приключи скоро, а физическите посещения в денталните клиники продължават да бъдат ограничени. Потенциалът на теледенталната медицина е неоспорим. Скорошно проучване на DentaQuest Partnership for Oral Health Advancement установи, че 75% от зъболекарите, практикуващи теледентални услуги, очакват търсенето на дистанционни консултации през идните 12 месеца да остане константно или да нарасне. При все това само 34% от запитаните възнамеряват да консултират пациенти посредством платформи за теледентална медицина. Вероятно това се дължи на факта, че повечето зъболекари не са наясно с подобен тип технологии или нямат желание да ги използват.   

Докато компании като SmileDirectClub търсят директен контакт с крайния потребител, други категорично предпочитат да използват теледенталната медицина, за да приоритизират връзката зъболекар–пациент. От една страна, Henry Schein обяви през септември, че ще предложи на зъболекарите MouthWatch’s TeleDent – платформа за теледентална медицина, която използва видеоконферентни връзки, така че клиницистът да проведе виртуален предклиничен скрининг, консултиране и дори триаж по спешност. От друга страна, американската стартъп компания Dentulu свързва двете страни, като предлага на пациентите мобилно приложение, посредством което те могат „да се свържат с дипломиран зъболекар в рамките на 5 минути, независимо къде се намират по света“, твърди компанията.

Независимо под каква форма, изглежда, теледенталната медицина ще продължи да играе значителна роля в предлагането на дентални услуги, поне докато рестриктивните мерки във връзка със SARS-CoV-2 са налице. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International