Dental Tribune Bulgaria

Как бруксизмът се отразява на денталните възстановявания

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
August 09, 2021

Малмьо, Швеция: Изследвания са установили, че бруксизмът може да увреди не само зъбите, но и да доведе до неуспех в имплантологичното лечение. За да анализират по-обстойно този казус, учени от Университета в Малмьо си поставят за цел да оценят как бруксизмът се отразява на дългосрочната преживяемост на денталните възстановявания, като се фокусират върху усложненията, които тази парафункция може да предизвика при имплантологично лечение. Проучването има за цел да намали времето и допълнителните разходи, свързани с повторно дентално лечение след провал на импланта.

През второто тримесечие на 2021 г. Dental Tribune International съобщи за проучване, според което завишените нива на стрес поради пандемията от SARS-CoV-2 са причина все по-голям брой пациенти да развиват бруксизъм. Наскоро бе установена връзка между скърцането със зъби и прекомерната употреба на мобилни телефони, което е често срещан феномен в съвременното общество. Към момента учени от Факултета по дентална медицина към Университета в Малмьо анализират как бруксизмът се отразява на преживяемостта на денталните импланти.

Изследването наскоро получи финансиране от „Проучвания, свързани с оралното здраве“ към региона Сконе (Odontologisk Forskning i Region Skåne) и представлява колаборация с Катедрата по протетика на Университета в Малмьо. Коментирайки проучването, неговият автор за кореспонденция д-р Birgitta Häggman-Henrikson, професор в Катедрата по орофациална болка и гнатология във Факултета по дентална медицина на Университета в Малмьо, заяви по време на изявление към медиите: „В Катедрата по протетика нивото на познания относно денталните материали, устройството и дългосрочната преживяемост на имплантите е много високо. Именно затова комбинирането им с нашите познания относно моторните функции на челюстите и парафункциите ще бъде много успешно“.

Тя смята, че колаборацията между учени от различни области на денталната медицина добавя допълнителна стойност на проекта; споменава също, че частните клиники Smile dental clinics ще се включат в разработката на по-късен етап и ще спомогнат за оценка на данните.

По време на първата фаза от проучването учените ще проведат дългосрочно проследяване на пациенти, които вече са претърпели имплантологично лечение, като целта е да натрупат повече информация относно усложненията, свързани с бруксизма. „Може да става въпрос за късни усложнения, които възникват след десет години“, отбелязва д-р Häggman-Henrikson.

Авторът за кореспонденция д-р Birgitta Häggman-Henrikson, професор във Факултета по дентална медицина към Университета в Малмьо. (Снимка: Университета в Малмьо)

Очаква се проектът да продължи три до четири години. Учените се надяват натрупаните данни от изследването да помогнат за разработване на методи и протоколи за ефикасно идентифициране и отбелязване на рискови фактори, свързани с бруксизма.

Според д-р Häggman-Henrikson преживяемостта на денталните възстановявания зависи от редица фактори, като например използваните материали, технически фактори и фактори, свързани с пациента, какъвто се явява бруксизмът. Дискутирайки как навременното идентифициране на тези фактори може да спомогне за прогнозиране на имплантната преживяемост, д-р Häggman-Henrikson заяви: „Особено проблемни ли са някои определени комбинации от фактори? Ние искаме да установим от какво естество са тези усложнения и в дългосрочен план да открием факторите, за които трябва да внимаваме преди началото на лечението. По този начин клиницистът може да модифицира лечебния план спрямо факторите, произхождащи от пациента, и спрямо наличните материали“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International