Dental Tribune Bulgaria

„Направи го красиво и го направи да работи“, или непрекъснатият стремеж към единство на функция и естетика

By Д-р Александър Апостолов
December 06, 2011

 Съвременните концепции за оклузодонтия и гнатология едва през последните години намериха заслужено място в учебните програми на студентите по дентална медицина. Вече практикуващите зъболекари също могат да получат съвременна информация в тази област и да присъстват на практически демонстрации в различни образователни мероприятия.
Прекрасна възможност за това денталните лекари имаха на организирания от ЕТ „Евгени Стефанов“ курс „Оклузия“ с лектор д-р Селар Франсис.
Мразовитата, но слънчева съботна утрин на 3 декември събра в хотел „Метрополитън“ близо сто дентални лекари и зъботехници. Те бяха привлечени от възможността да актуализират своите теоретични познания и да придобият нови практически умения директно от изключителния професионалист д-р Селар Франсис.
„Аз съм тук не за да ви уча, а за да споделя с вас своя опит“ – така започна своето представяне д-р Франсис.
В теоретичната част той представи нагледно и поетапно стриктен алгоритъм за постигане на прогнозируеми резултати по отношение на естетиката и функцията. Обърна внимание на необходимостта от подробното клинично изследване на пациента преди протетично лечение с акцент върху темпоро-мандибуларните стави и дъвкателните мускули. „В борбата между мускули и зъби мускулите никога не губят.“ – категоричен е д-р Франсис. От изключително значение е да се определи естеството на проблема - естетичен, функционален, свързан с парафункции или със системни фактори. Бяха представени основните етапи и последователността на планиране и водене на случая, съобразени както с принципите на естетиката, така и с функционалните особености на дъвкателния апарат. Основните критерии за успешно лечение също не бяха подминати. Според лектора от ключово значение са обучението и комуникацията на всички звена, включени в лечебния процес. Успешният резултат от лечението не е заслуга само на денталния лекар, а провалът не е провал само за зъботехническата лаборатория, смята д-р Франсис. Лекторът разкри своя опит при работа и предимствата на артикулаторите с частично нагласяване и необходимостта от внедряване на положителна грешка в системата. Тя компенсира усукването на долната челюст. Опитният специалист сподели, че различните серии артикулатори Denar (Whipmix), проектирани специално от The Dawson Academy, биха задоволили всички изисквания на денталните лекари за постигане на балансирани функционални и естетични оклузални решения. Представените от него блестящи постижения при лечението на комплексни случаи от личната му практика демонстрираха брилянтно претворяване на представените теоретични постановки в реални резултати.
Безспорно най-голям интерес у присъстващите предизвика практическата част. По време на нея д-р Франсис с вещина демонстрира всички етапи на програмиране на артикулаторите, снемане на регистрат с лицева дъга, използване на депрограматор за определяне на централна релация, изработване на оклузален посредник. Екипът опитни зъботехници, с които работи д-р Франсис, на място демонстрира последователността и техниката при включването на моделите в артикулатор и с готовност отговори на всички въпроси. В последвалата спонтанна и непосредствена дискусия д-р Франсис със задоволство констатира задълбочените познания по разискваната тематика на присъстващите колеги, които анализираха критично представената информация, споделиха проблеми от своята практика и поставиха логични въпроси, на които д-р Франсис отговори изчерпателно и задълбочено. Множеството желаещи да получат допълнителна информация за системите артикулатори Denar (Whipmix) от организаторите след края на курса потвърдиха стремежа на денталните лекари към бъдещо усъвършенстване и прилагане на принципите на оклузално равновесие в лечението на своите пациенти.
Култовия учебник на Доусън „Функционална оклузия от TMC до конструкция на усмивката“ можете да закупите от издателството „Дентал Трибюн България“, което е оторизиран представител за научните продукти на The Dawson Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International