Dental Tribune Bulgaria

Начинът, по който възрастните гледат на оралното здраве, влияе на решението им за лечение

By Dental Tribune International
October 14, 2019

Кливланд, САЩ: Неотдавна Dental Tribune International публикува статия, в която се изтъкваше значението на оралното здраве за системното здраве, и показа как тази връзка добива все по-голямо значение с възрастта. Едно ново проучване разглежда как хората на средна възраст възприемат значението на оралното здраве и открива, че начинът, по който те гледат на оралните грижи, може да повлияе на решението им да потърсят лечение. Резултатите сочат, че промяна в разбиранията на по-възрастните хора относно ролята на денталните заболявания би помогнала да се предотврати пълното обеззъбяване и да се подобри качеството на живот в частта, свързана с оралното здраве.

Проучването е проведено във Факултета по дентална медицина на Case Western University. Авторите анкетират 198 души на 62 и повече години от 16 дома за възрастни хора в Североизточен Охайо. След това оценяват когнитивната и емоционалната представа на участниците за денталните заболявания чрез анкета, включваща 43 въпроса, свързани с оралното здраве и оралните заболявания. Също така авторите събират информация относно демографските данни на участниците, представата им за състоянието на техните зъби и венци, депресия, социална помощ и качество на живот, свързано с оралното здраве. След това участниците са прегледани за липсващи зъби, наличие на кариес по коронките или на корените, както и на пародонтит. 

 

В проучването авторите разработват нова анкета, чийто модел на оценяване се базира на способността за саморегулация и здрав разум и която описва възприемането на хроничните проблеми от даден човек. Тази нова анкета за оценка на разбиранията на болестите, ревизирана за дентално приложение при възрастни, е създадена за редица състояния на съзъбието. „Искахме да създадем нов инструмент за анкетиране, който да оценява възприемането на оралните заболявания от възрастните“, казва водещият автор проф. Suchitra Nelson, зам.-ръководител на клинични и транслационни проучвания в Катедрата по обществено дентално здраве в същия факултет. „След като можем вече да изследваме този аспект, след това ще можем да създадем поведенчески интервенции, за да видим дали ще потърсят лечение.“ 

 

 Проучването установява, че участниците имат изкривени разбирания за оралното здраве, които се асоциират с по-ниското качество на живот. „Допускахме, че ако възрастните оценяват денталното здраве, те ще потърсят помощ“, отбелязва проф. Nelson. „Всякакви бариери от рода на цена на денталните услуги, превоз и други медицински проблеми, не би следвало да им попречат, ако денталното здраве наистина се цени високо“, заключава тя. 

 

Демографските фактори като етнос, семейно положение, жилище и образование не са от значение. Авторите изтъкват, че моделът, използван в проучването, би могъл да послужи за създаване на поведенчески интервенции, които да променят разбиранията на възрастните относно значението на оралното здраве. 

 

Проучването, озаглавено The psychometric properties of a new oral health illness perception measure for adults aged 62 years and older, е публикувано онлайн на 10 април 2019 г. в сп. PLOS ONE. 

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International