Dental Tribune Bulgaria

Не е задължително да се лекуват оралните инфекции преди трансплантация на стволови клетки

By Dental Tribune International
January 21, 2020

Базел, Швейцария/ Хелзинки, Финландия: Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки се прилага в случай на рак и тежки кръвни и автоимунни заболявания. Поради бавното възстановяване на имунната система след трансплантацията при тези пациенти има завишен риск от инфекции. Скорошно изследване установи обаче, че наличието на остри или хронични орални инфекции, съществуващи преди трансплантацията, не се отразява на преживяемостта на пациентите в рамките на шест месеца след процедурата.

Проучването е проведено от Университетската болница в Хелзинки към Университета в Хелзинки, както и от Университетската болница в Базел. То включва пациенти, лекувани в Университетската болница в Базел, от които 341 са преминали през трансплантация на алогенни стволови клетки, а 125 – на автогенни.  

Процедурите са проведени в интервала между 2008 и 2016 година. Преди трансплантациите всички пациенти са преминали през клинични и рентгенологични изследвания, за да се установят потенциалните фокални инфекции и броят на липсващите и лекуваните зъби. 

Общо 51 от трансплантираните пациенти са починали до шестия месеца след операцията. Данните обаче сочат, че няма връзка между броя на фокалните инфекции, липсващите и третираните зъби и случаите на пародонтит, установени при прегледите, и по-малката преживяемост на пациентите.

„Обратно на нашите очаквания, нелекуваните орални инфекции нямат корелация с преживяемостта на пациентите след трансплантация на стволови клетки при проследяване от шест месеца. Друга изненада бе, че не установихме по-сериозни инфекциозни усложнения по време на контролния период при тези пациенти“, споделя водещият автор на изследването проф. Tuomas Waltimo, преподавател в Катедрата по биомедицински инженеринг към Университета в Базел.  

„Ако обаче здравословното състояние на пациента позволява и ако има достатъчно време раната да заздравее преди химиотерапията, радикалното лечение на подобни инфекции е оправдано. В допълнение консервативното, нерадикално лечение, елиминиращо инфекцията и проведено от зъболекар, запознат със случая, се свързва в възможно най-нисък риск от инфекциозни усложнения и такива, свързани с постоперативно кървене“, допълва Waltimo.   

Според автора резултатите от изследването не могат да се приложат към други групи пациенти, особено при такива, страдащи от рак в областта на шията и на главата, или такива със заболявания на сърдечните клапи или изкуствени стави. 

Проучването, озаглавено „Връзка между оралните фокални инфекции и инфекциозните усложнения и преживяемостта след трансплантация на хемопоетични стволови клетки“, е публикувано на 18 декември 2019 г. в PLOS ONE.

 

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International