Dental Tribune Bulgaria

Новото злато ли са личните предпазни средства и кой плаща за тях?

Повече от половината от лекарите по дентална медицина в САЩ поемат сами разходите за ЛПС по време на пандемията от SARS-CoV-2, като нарасналите текущи разходи ще се отразят на заплатите, наемането на нови кадри и инвестициите в дентално оборудване. (Снимка: Ronnachai Palas/Shutterstock)
By Jeremy Booth, DTI
July 20, 2020

Холи Ридж, Северна Каролина, САЩ: Скорошно сравнение между цената на личните предпазни средства (ЛПС) и цената на златото повдигна интересни въпроси, като например дали пандемията от SARS-CoV-2 не подтикна потребителите да ценят своето здраве повече, отколкото ценят редките минерали или символите на социален статус. Монетарната стойност на ЛПС все още е далеч от тази на златото, но осигуряването на важни услуги, като денталните например, зависи от техните доставки. Много лекари по дентална медицина поемат допълнителните разходи за ЛПС, за да запазят пациентите си, но за чия сметка се случва това?

Търсенето на ЛПС расте експоненциално от началото на март и продължава да нараства с увеличаването на случаите на COVID-19 в Северна и Южна Америка. Цената на суровините, от които се изработват, също се е повишила. В някои случаи, като например при изработването на престилки, производителите съобщават за проблеми дори при набавянето на нужните суровини. Принципите на пазарната икономика диктуват, че цената на ЛПС може да се движи само в една посока по време на пандемията – нагоре.

Много зъболекари във Великобритания, които отскоро започнаха за възобновяват дейността си, прехвърлят сметката за ЛПС на пациентите. Според новина в The Telegraph от 28 юни денталните лекари в страната таксуват пациентите с допълнителни £35 (€39) при манипулации, генериращи аерозол. При други рутинни процедури таксата е £7. При пациенти, които за здравноосигурени, държавата покрива тези разходи. Някои зъболекари, които погасяват тези разходи за собствена сметка, заявяват, че работят на загуба.

Половината от денталните практики в САЩ очакват да генерират завишени разходи за ЛПС

Редица практики в окръг Онслоу в Северна Каролина прехвърлят сметките за ЛПС върху пациентите, някои от които изразяват изумлението си от допълнителните разходи. Според NewsChannel 12 тези разходи покриват не само маски и ръкавици.

Истината е, че има множество допълнителни мерки, които трябва да предприемем заради COVID“ – д-р Michael Riccobene, собственик на дентална практика

Собственикът на дентална практика д-р Michael Riccobene съобщи в интервю пред телевизионния канал през юли, че такса в размер $10.00 (€8.83) е била добавяна към сметката на пациентите в клиника White Dental в Холи Ридж. Тя цели да покрие повишените разходи в размер на $5 за маски №95 и допълнителните разноски, свързани с превенция на разпространението на вируса в дентална среда. „Истината е, че има множество допълнителни мерки, които трябва да предприемем заради COVID […] Ние сме обезпокоени от аерозола в кабинетите, затова инсталирахме пречистватели на въздуха, които буквално рециклират въздуха в клиниката петкратно в рамките на един час“, споделя Riccobene.

Средно зъболекарите в САЩ харчат по $11.10 повече за всеки пациент за ЛПС в сравнение с преди пандемията. Това установи изследване от 25 юни на Baird Equity Research, което анализира разходите за ЛПС и доставките им в денталния бранш. Най-високите допълнителни разходи за ЛПС са в размер на $26 за пациент и са регистрирани в 4% от практиките, докато 14% заявяват, че генерират допълнителни разходи между $16 и $20. Една четвърт от клиниките харчат между $11 и $15 повече, а при 36% допълнителните разходи възлизат на $6–$10 на пациент.

Повече от половината запитани зъболекари (54%) заявяват, че ще поемат сами допълнителните разходи за ЛПС, 18% заявяват, че ще разчитат на застраховките да ги покрият, докато 26% възнамеряват да впишат тези разноски на сметката на пациента.

Анализатори от Baird коментират, че разходите за ЛПС започват да се стабилизират, но те изказват притеснението си във връзка с допълнителните разходи. „Не сме чули за много случаи, в които предпоследният вариант да сработи (тоест застраховката да покрие набъбналите разходи за ЛПС), докато някои пациенти се оплакват от последния вариант (при който пациентът се таксува допълнително заради ЛПС), което ни навежда на мисълта, че вероятно голяма част от практиките ще поемат тези разноски за собствена сметка.“

Повечето зъболекари в САЩ преминаха към по-евтини ЛПС в средата на пандемията

Четейки между редовете на това какво ни намекват анализите, установяваме, че половината дентални практики смятат сами да поемат нарасналите разходи за ЛПС, докато другата половина няма много опции пред себе си.

Как обаче ще се отразят тези допълнителни разходи на денталните практики? 52% от запитаните зъболекари в проведеното изследване заявяват, че ще прибегнат към по-евтини доставчици на ЛПС, а повече от половината (55%) ще редуцират разходите си за дентално оборудване; 43% биха прибегнали до по-евтини консумативи и почти всеки десети (9%) споделя, че завишените разходи за ЛПС ще доведат до намаляване на заплатите. Назначаването на нови кадри ще се забави или спре при 28% от интервюираните заради допълнителните разходи за ЛПС, а 37% споделят, че ще отложат плановете си за разрастване или ремоделиране на практиките си.

Дори пациентите да не бъдат таксувани директно за ЛПС, които са необходими за провеждане на лечението им, те може би ще заплатят по друг начин за тях, например като получат по-нискокачествена услуга поради ограниченията, които нарасналите разходи за ЛПС налагат на клиниките. 

Ред. бел.: 91 зъболекари от САЩ са участвали в цитираното изследване на Baird; 93% от тях са общопрактикуващи зъболекари, а останалите 7% са специалисти в определена сфера. От интервюираните 54% работят в практика с един лекар по дентална медицина, докато 46% в практики с повече зъболекари.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International