Dental Tribune Bulgaria

Нов уред премахва неприятния звук на машинката

By Даниел Цимерман, DTI
February 11, 2011

 ЛОНДОН, Англия/ЛАЙПЦИГ, Германия: Скоро в денталните практики може да се появи нова звукоизолираща технология. Клиницисти от колежа „Кингс“ в Лондон споделиха, че са изобретили устройство, което блокира звука на машинката, породен от денталните въздушни турбини – главната причина за страха на пациентите на зъболекаря.
Звукоизолиращото устройство, или активният звуков редуктор, вече е в употреба при използването на различни видове слушалки, за да неутрализира силния шум от работещи машини по пътищата или на летищата. Устройството блокира звука чрез емисия на собствено генерирани звукови вълни, причиняващи интерференции (смущения).
Новото изобретение, съдържащо микрофон и компютърен чип, е разработено главно заради много високия звук, причинен от въздушните турбини в стоматологичните инструменти. Според изследователите то може лесно да превключва между музикален плеър и слушалки.
Към днешна дата специалистите все още търсят инвеститори, които да помогнат устройството да се предложи на денталния пазар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International