Dental Tribune Bulgaria

Осем начина да направим денталната си практика по-безопасна по време на пандемията от COVID-19

By CURADEN
April 29, 2020

Кринс, Швейцария: По време на кризата с COVID-19 денталната професия е една от най-застрашените от заразяване. Непосредственият контакт с пациента и с телесни течности, както и работата с остри инструменти значително увеличават риска от инфектиране. При това положение какво бихме могли да направим, за да осигурим една по-безопасна среда за нас самите, за нашия екип и за пациентите ни? Подготвили сме за вас набор от процедури, които можете да приложите във вашата практика, така че да се защитите по-добре в условията на всяка една епидемия, не само тази от COVID-19.

Докато миенето на ръце и социалното дистанциране са достатъчни мерки на ниво общество, то зъболекарите трябва да предприемем доста по-комплексни предпазни мерки. Това се дължи на трите начина за разпространение и предаване на вируса, всеки един от които е валиден в денталната практика: 

 • разпространение посредством аерозол – дължи се на работата с телесни течности и генерирането на капчици и аерозол;
 • разпространение посредством пряк контакт – дължи се на контакта с телесни течности, предмети на пациента, замърсени дентални инструменти и заобикалящите повърхности; 
 • разпространение посредством замърсени повърхности – коронавирусът може да оцелява различно дълго време по околните повърхности и по този начин да контаминира цялата дентална практика. 

Ново изследване, публикувано в сп. International Journal of Oral Science, анализира начините за превенция на вирусното разпространение в денталната практика и как да предпазим себе си, екипа си и пациентите от заразяване. Следват най-важните съвети:

Оценете състоянието на вашите пациенти

Първата стъпка е да идентифицирате потенциално заразени с COVID-19 пациенти и да избегнете продължителен контакт с тях. Оценяването на рисковия профил на пациентите посредством въпросник и предприемането на адекватни мерки спрямо получените отговори и телесната им температура са ценни средства в борбата с вируса. На първо място, трябва да измерим телесната температура на пациентите. Силно препоръчително е за целта да се използва безконтактен термометър, измерващ температурата с приближаване до челото.   

 

Следните въпроси могат да ви помогнат да идентифицирате потенциално заразни пациенти: 

 1. Имате ли висока температура или имали ли сте такава през последните 14 дни?
 2. Страдали ли сте от респираторни проблеми през последните 14 дни като например кашлица или затруднено дишане? 
 3. През последните 14 дни пътували ли сте до страни с доказани случаи на COVID-19?
 4. Били ли сте в контакт с човек с доказана COVID-19 инфекция през последните 14 дни?
 5. Били ли сте в контакт с хора, пътували до доказани огнища на заразата, през последните 14 дни?
 6. Имали ли сте пряк контакт с двама или повече души, които са се оплакали от висока температура или респираторни проблеми през последните две седмици?
 7. Наскоро участвали ли сте в сбирки, срещи или били ли сте в близък контакт с големи групи от хора?

 

След като получите отговорите на въпросника:

 • Ако пациентът отговори положително на някой от въпросите и телесната му температура е под 37.3° C, най-добре отложете посещението поне с 14 дни след момента на потенциално заразяване.
 • Ако пациентът отговори положително на някой от въпросите и температурата му е 37.3° C или повече, той трябва да бъде незабавно поставен под карантина и трябва да сигнализирате здравните служби за случая. 
 • Ако пациентът отговори негативно на всички въпроси и телесната му температура е под 37.3° C, можете да го лекувате, като вземете допълнителни предпазни мерки и направите всичко възможно да избегнете разпръскване и образуване на аерозол.  
 • Ако пациентът отговори негативно на всичките въпроси, но температурата му е 37.3° C или повече, той трябва да бъде насочен към инфекциозно отделение за допълнителни медицински изследвания.  

Подсилете хигиената на ръцете си

Адекватната хигиена на ръцете би трябвало изначално да е част от подготовката ви преди работа, въпреки това допълнителното й подсилване ще спомогне за намаляване риска от разпространение на вируса.

Цитираното изследване препоръчва денталните специалисти да следват правилото „две преди и три след“ за миене на ръце:

 • преди първа среща и оценка на пациента;
 • преди дентална манипулация;
 • след докосване на пациента;
 • след докосване на заобикалящите предмети и оборудване, които не са били дезинфекцирани;
 • след докосване на оралната мукоза, увредена кожа или рани, кръв, кръвениста течност, секреция или ексудат.

Освен това всеки член на екипа трябва да бъде особено внимателен да не докосва собствените си очи, уста и нос.

Вземете лични предпазни мерки

Предвид че въздушните капчици се считат като основен път за разпространение на инфекцията, се препоръчва предприемане на лични предпазни мерки на три нива:

 • Стандартни предпазни мерки за екипа в клинична обстановка: еднократни работни шапки, хирургична маска и работно облекло (бяла престилка), предпазни очила или шлем и еднократни латексови или нитрилни ръкавици.
 • Допълнителна протекция за денталните лекари: допълнителна еднократна предпазна престилка или хирургично облекло върху стандартното работно облекло и предпазни мерки. 
 • Максимална протекция при работа с пациенти, потенциално заразени с COVID-19 или с доказана инфекция: ако е неизбежно да бъдете в близък контакт с такива пациенти, е необходимо специално предпазно облекло. Ако не разполагате с такова, трябва да използвате работно облекло, върху което да сложите допълнително еднократно облекло; непромокаеми калцуни за обувките ви трябва да бъдат добавени към вече изброените предпазни средства.   

Помолете пациента да изжабури преди започване на работа

Предвид факта, че SARS-CoV-2 е неустойчив при оксидация, се препоръчва предварително изплакване на устата преди манипулацията с разтвор, съдържащ оксидант, като например 1% хидроген пероксид или 0.2% повидон-йод, с цел да се намали бактериалният товар, включително евентуално налични SARS-CoV-2 вируси. (Обърнете внимание обаче, че хлорхексидинът – най-използваният агент във водите за уста, може и да не е ефективен за унищожаване на SARS-CoV-2.)

Освен това скорошно проучване посочва, че циклодекстрините – широкоспектърни антивирусни средства, дават обещаващи резултати в борбата с вирусите. Следователно изплакването на устата преди манипулацията е силно препоръчително, особено в случаите, когато не може да се използва кофердам.  

Използвайте кофердам, когато това е възможно

 

Употребата на кофердам може значително да намали образуването на аерозол и разпръскването на слюнка и кръв, особено при работа с турбина и ултразвук. Използването на кофердам може да намали с до 70% въздушните капчици в радиус от 1 м от операционното поле. Това предимство е особено ценно в настоящата ситуация. 

След поставяне на кофердам по време на работа трябва да се използва мощна аспирация (за аспириране на аерозола и капчиците) редом със слюносмукателя. Ако не може да се приложи кофердам, се препоръчва употребата на ръчни инструменти като CariSolv и ръчни кюрети за отстраняване на кариозната маса и почистване на зъбен камък с цел да се сведе до минимум образуването на контаминиран аерозол. 

Използвайте наконечници, които не позволяват обратното всмукване на течности

Турбини без клапи, непозволяващи обратно всмукване на течности, може да задържат течности и дебрис и да ги впръскат при следваща употреба. Микробите могат да контаминират въздушните и водните тръби в денталния юнит и потенциално да доведат до кръстосано инфектиране.  

За разлика от тях, турбини с предпазни клапи, непозволяващи засмукване на течности, могат значително да ограничат навлизането на бактерии и вируси в тръбите на юнита. Следователно при настоящата обстановка е силно препоръчително да не се използват турбини без такава защита, а като допълнителна предпазна мярка да се използват само такива със защитни клапи. 

Дезинфекцирайте заобикалящата ви работна среда

Вие може да правите най-доброто по силите си, за да защитите денталната си практика, но други може и да не са така добросъвестни. Затова трябва да вземете ефективни и строги мерки за дезинфекция както в заобикалящата ви работна среда, така и в публичните зони. Клиниката трябва да бъде регулярно почиствана и дезинфекцирана съобразно препоръките за безопасност; същото важи и за публичните места и предмети като дръжки на врати, столове, бюра и асансьори.  

Изхвърляйте медицинските отпадъци правилно 

Не забравяйте да изхвърляте медицинските отпадъци, включително еднократните предпазни средства, навреме. Съобразявайте се с изискванията за съхранение и изхвърляне на биологичните отпадъци. Освен това имайте предвид, че отпадъците, генерирани при работа с потенциално заразени с COVID-19 или такива с потвърдена инфекция, се считат за инфекциозни медицински отпадъци. 

Инструментите за многократна употреба трябва да се обработват, почистват, стерилизират и съхраняват съобразно местните медицински изисквания. 

Макар че нито една от изброените предпазни мерки сама по себе си да не може да ви гарантира превенция или справяне с COVID-19, то всички те, взети заедно, могат да направят вашата дентална практика по-безопасна както за вашия екип и вас самите, така и за пациентите, независимо дали работите в условия на световна пандемия, или не.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 05, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International