Dental Tribune Bulgaria

От 15 до 17 май ще се проведе международното изложение „Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика“

By Dental Tribune Bulgaria
April 25, 2019

За 53-ти път форумът, ще създаде професионална платформа за сектора на медицината.

Специалистите ще се запознаят с тенденциите и иновациите при денталното и зъботехническото оборудване и обзавеждане, апаратура, инструменти, материали и консумативи, дентални юнити и 3D принтери, автоклави, безжични системи и диодни лазери.

„Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика 2019“ ще привлече интереса на близо 13 500 специалисти, които ще се запознаят с предложенията на повече от 220 директни изложители от 14 държави – България, Германия, Португалия, Хърватия, Китай, Тайван, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия и Унгария. Повече от 70 са новите участници. Вниманието ще привлекат над 980 бранда, заявено е представянето на над 280 иновации.

Семинарите и обученията от богатата съпътстваща програма ще засегнат различни области, сред които: имплантология, ендодонтия, хирургия, дентална хирургия, артериална хипертония, образна диагностика, рехабилитация. Актуалните ефективни подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики са фокус на Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и „Арбилис“. Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ) ще се спре върху предизвикателствата, които носи заболяването. Ще се проведе благородната кауза „Лекарят, който ме вдъхновява“, инициирана от CREDOWEB. Националната пациентска организация и Национално сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще извършват скринингови тестове за социалнозначими заболявания.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International