Пациентите с ревматоиден артрит оценяват как оралното здраве влияе върху качеството на живот

Search Dental Tribune

Пациентите с ревматоиден артрит оценяват как оралното здраве влияе върху качеството на живот

Изследователите препоръчват създаването на системи за епидемиологично наблюдение, които да помогнат за подобряването на оралното здраве и качеството на живот на пациенти с ревматоиден артрит. (Снимка: Witsawat.S/Shutterstock)

вт. 25 април 2023

запази

МАДРИД, Испания/МЕДЕЛИН, Колумбия: Изследователи са оценили връзката между качеството на живот, свързано с оралното здраве (OHRQoL) и ревматоидния артрит (РA) с цел насърчаване на мултидисциплинарните изследвания за лечение на пациенти с хронични заболявания. Те установили, че физическата болка, увреждането и психологическият дистрес имат най-значителен ефект върху OHRQoL при пациенти с ревматоиден артрит, със и без пародонтит. Но пародонтопатиите  значително допринасят за уврежданията и дискомфорта при тези пациенти.

Пародонтитът и ревматоидният артрит са хронични заболявания, които понастоящем се считат за свързани епидемиологично и биологично, както и в тяхната етиопатология. И двете заболявания водят до разрушаване на костната и съединителната тъкан. РA засяга между 0.2% и 5.0% от хората по света и е четири пъти по-често срещан при жените, отколкото при мъжете. Според Световната здравна организация тежките случаи на пародонтални заболявания засягат около 19% от световното население.

Направена е оценка на 59 участници в проучването, включващо пълен пародонтален преглед и попълване на въпросник, който обхваща социално-демографска информация и OHRQoL, чрез инструмента Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14). Той анализира измеренията на болка, физическо, социално и психологическо увреждане, психологически дискомфорт, функционални ограничения и затруднения.

Резултатите показват, че социално-икономическият статус и нивото на семейна подкрепа са пряко свързани с възприеманото здравословно състояние и OHRQoL. Възрастта е статистически значимо свързана с физическото и психологическото увреждане. Пациентите, които са имали пародонтит, съобщават за по-силна физическа болка и по-голямо психологическо увреждане. Колкото по-малък е броят на зъбите, толкова по-лоши са резултатите за физическите, социалните и психологическите увреждания и затруднения.

Въпреки това според отговорите на участниците в OHIP-14 оралното здраве е имало ограничено въздействие върху цялостното им качество на живот, свързано с общото здравословно състояние. Типът ревматоиден артрит, броят на засегнатите стави и сутрешната скованост оказват влияние върху качеството на живот повече от всичко друго. Факторите, които са най-значими за OHRQoL, са колко напреднал е бил пародонтитът на участника, дали е имало кървене при сондиране и броят на останалите зъби.

Екипът установява също, че OHRQoL е отрицателно повлиян при пациенти, които съобщават, че не спортуват редовно. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на възприятието за добро орално здраве и способността за самообслужване, които произтичат от общото благосъстояние като следствие от физическите упражнения, подобряващи симптомите на RА.

Тъй като някои фактори като типа на ревматоиден артрит и тежестта на пародонтита имат силно въздействие върху OHRQoL в проучването, изследователите препоръчват създаването на „системи за епидемиологично наблюдение, насочени към оралното здраве и системните състояния, които биха могли да подобрят наблюдението на тези пациенти и да допринесат за тяхното общо, социално и здравословно състояние и подобряване на качеството им на живот“.

Проучването, озаглавено Качество на живот, свързано с оралното здраве при група пациенти с ревматоиден артрит, бе публикувано в изданието за януари–март 2023 г. на Dental and Medical Problems.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement