Dental Tribune Bulgaria

Проучване на FDI установи незадоволителни нива на орална грижа сред бежанците

By Dental Tribune International
September 17, 2019

Сан Франциско, САЩ: Според оценка на Върховния комисар за бежанците на ООН по света има над 70 милиона принудително мигрирали хора, от които 26 милиона са бежанци. Ново изследване на Световната дентална федерация (World Dental Federation, FDI) установи, че достъпът до дентални грижи сред бежанците е изключително затруднен главно поради икономически, културни и психологически фактори.

Юни месец миналата година FDI възложи задача на националните дентални асоциации (National dental associations, NDAs) да оценят тежестта на оралните проблеми сред бежанците във всяка от държавите и да установят дали бежанците регулярно имат достъп до дентални грижи. В резултат бяха получени 102 отговора от националните дентални асоциации, Върховния комисар за бежанците на ООН и партньорски организации.  

От получените данни става ясно, че в 44% от държавите се предлагат спешни дентални услуги за бежанци. Но само при 4% от участвалите държави стандартно се провежда  дентален преглед на бежанците при пристигането им в страната. Освен това по-малко от половината запитани държави са предприели активни мерки за превръщането на денталното здраве на бежанците в здравен приоритет.  

Членът на Комитета за обществено здраве към FDI д-р Elham Kateeb от Палестина е начело на проучването. Когато я попитахме каква е целта на Проекта за промоция и грижа за оралното здраве на бежанците, Kateeb отвърна: “Надяваме се с общите усилия от страна на националните дентални асоциации, правителствата, гражданските организации, частния сектор и самите бежанци да открием единно решение, за да подобрим оралното им здраве”. 

Мнозинството от бежанците имат ограничен достъп до консервативни и превантивни дентални грижи. Причините за това са различни, но могат да бъдат от финансово естество, поради липса на здравна осигуровка, недостатъчно зъболекари, ниска здравна култура, езикова бариера, както и културни и психологически ограничения.  

FDI стартира Проекта за промоция и грижа за оралното здраве на бежанците през 2018 г., за да събере информация от различните държави за това как се грижат за оралното здраве на бежанците и да открие възможните решения на проблемите, с които се сблъскват. Допълнителна цел на проучването беше да се съберат епидемиологични данни. Получената информация ще бъде обобщена и ще спомогне за формулиране на клинични, политически и обществени препоръки, така че да се подобрят грижите за оралното здраве на бежанците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International