Проучване използва LED изображения за визуализиране на аерозоли, генерирани по време на зъболечение

Search Dental Tribune

Проучване използва LED изображения за визуализиране на аерозоли, генерирани по време на зъболечение

В скорошно проучване изследователите са използвали LED изображения, за да оценят ефикасността на оралните аспирационни устройства за намаляване на капчиците и аерозолите по време на лечение при зъболекар. (Изображение: Farhad Ibrahimzade/Shutterstock)

вт. 25 април 2023

запази

СЕНДАЙ, Япония: Тъй като различни инфекциозни заболявания се разпространяват чрез аерозолни частици и капки във въздуха, изследователи наскоро се опитаха да разберат как наличието на аерозоли може да има неблагоприятни последици за пациентите и зъболекарите по време на денталното лечение. По-конкретно проучването има за цел да създаде методи за визуализация за идентифициране на капчици и аерозоли, да открие условията за тяхното генериране при симулирано зъболечение и да определи условията за ефективни методи за засмукване.

Не само слюнката, но и материали като силиций, калций, калий и цинк могат да произвеждат аерозоли, които при вдишване могат да доведат до респираторни проблеми. Изследователите вярват, че разбирането на разпространението и дифузията на такива частици във въздуха може да помогне за защитата на хората от потенциално вредни вещества и болести, които могат да се разпространяват чрез въздушни капчици.

Използвайки дентална въздушна турбина и фантом, изследователи от университета „Тохоку“ в Сендай пресъздадоха капчиците и аерозолите, които се появяват по време на денталните процедури. Те използваха камера с висока чувствителност и източник на LED светлина с висок интензитет, за да създадат висококачествени изображения на разпространението на капките по време на симулираната процедура, и оцениха ефикасността на екстраоралното засмукване (EOS) и интраоралното засмукване (IOS). Те установиха, че устройствата намаляват разпространението на капки и аерозол във въздуха с 97.8%, когато се използват както EOS, така и IOS, и с 92.1%, когато се използва само IOS.

„Тъй като капчиците и аерозолите („спрей“ и „мъгла“), създадени по време на зъболечението, съдържат бактерии и вируси, съдържащи се в слюнката и кръвта, е необходимо изясняване на динамиката на тяхното разпространение и дифузия от гледна точка на превенцията на COVID-19“, каза водещият автор Jun Watanabe, изследовател в университета.

Изследователите отбелязват също, че разпространението на капчиците се променя в зависимост от лечението и вида на борера. Те откриха, че обработката на кавитети на предните зъби е най-вероятно да бъде свързана с разпространение на капчици и че трапецовидните турбинни борери генерират най-много аерозоли в сравнение с кръглите, кръглите със заострен край борери или игловидните борери.

Освен това те посочиха, че е жизненоважно правилното поставяне на аспирационните системи. Установено е, че най-ефективното позициониране на устройството EOS е приблизително на 10 см от устата на пациента под ъгъл 0º.

„Анализът в различни клинични ситуации се очаква да изясни динамиката на получените от зъболечението капчици и аерозоли и да доведе до създаване на нови протоколи за лечение, разработване на оборудване за пречистване на въздуха и разработване на по-чиста и по-безопасна среда за зъболечение“, каза съавторът проф. Hiroyasu Kanetaka, изследовател в Центъра за иновативна дентална медицина в университета „Тохоку”.

Необходими са по-нататъшни изследвания с използване на модел пациент, за да се потвърди ефикасността на устройствата за орално засмукване.

Проучването, озаглавено Визуализация на капчици и аерозоли при симулирани дентални лечения за изясняване на ефективността на оралните смукателни устройства, беше публикувано онлайн на 22 февруари 2023 г. в Journal of Prosthodontic Research преди включването му в официалния брой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement