Dental Tribune Bulgaria

Скандинавските асове в денталната медицина

By Даниел Цимерман, DTI
November 07, 2011

Да бъдеш социално ангажирана компания с ясна визия, е едно. Да бъдеш повече от 40 години на челна позиция в бранша, е друго. Очевидно финландският производител на дентални продукти Planmeca попада и в двете категории.

Основана в началото на 70-те години на миналия век, когато компютърните технологии разкриваха нови хоризонти в индустриалния дизайн, компанията първа инкорпорира микропроцесорите в своите дентални юнити. Тази идея даде началото на нова ера в технологиите за дентално оборудване и постави стандарт за цялата индустрия за десетилетия напред.

Този факт може да създаде впечатлението, че Planmeca е тясно специализирана само в областта на денталните юнити, имайки предвид елегантния и ергономичен Compact i или техния флагмански продукт Sovereign. Но през годините компанията регулярно представя на пазара редица усъвършенствани рентгенови апарати и компютърни програми за образна диагностика, станали нарицателни не само в денталните практики по целия свят, но и на някои необичайни места, като военните бази на САЩ. Planmeca Group с шестте є филиала генерира общ оборот в световен мащаб от 700 милиона евро (по собствени оценки), което ги поставя на едно ниво с други гиганти в денталната индустрия, като Sirona Dental Systems или KaVo.

Изглежда невероятно, но този успех се заражда и все още се реализира в един по-скоро обикновен район – „Хертониеми“, стар индустриален квартал, на 10 километра източно от централната част на Хелзинки. Тук компанията наскоро приключи разширението на производствената база с над една трета до около 50 000 квадратни метра, площ толкова голяма, че в нея биха могли да се поберат над седем футболни игрища. Освен административните сгради в новата бляскава стъклена фасада, в която в слънчеви дни се отразява лазурносиньото скандинавско небе, кипи дейността на производствени цехове и изцяло автоматизиран склад с роботизирани вилкови товарачи на приземния етаж.

„Планирането на сградите започна едва през април миналата година и независимо от изключително тежките зимни условия строителните мероприятия вървяха по график“, сподели Хейки Кийостила, президент и собственик на компанията, връщайки се назад към изминалите 18 месеца. „С новия производствен капацитет сме в състояние ефективно да задоволим повишеното търсене.“

65-годишният финландец и любител на голфа, който основава Planmeca през 1971 г. като малко предприятие за внос и който оттогава е президент на компанията и на филиала є за медицински продукти Planmed, предвижда светло бъдеще за своята компания, особено имайки предвид новите продукти, представени на Международното дентално изложение в Кьолн, Германия, тази година. Централно място в тази нова маркетингова инициатива заема концепцията за интегрирано дигитално съвършенство, която според Planmeca предоставя революционни методи за комбиниране на данните от различни 3D – образни изследвания и предлага на денталните хирурзи по-детайлна клинична информация в предоперативната фаза.

Запознатите с технологичните постижения дентални специалисти наскоро станаха свидетели на появата на два нови модела на апарата за обемна томография с коничен лъч (ОТКЛ) на Planmeca ProMax 3D, който вече предлага по-голям избор на 3D обемни размери, вариращи от 34 x 42 mm до 16 x 16 cm. Той е снабден и с интегриран 3D лицев скенер, наречен ProFace, предоставящ на клиницистите реалистична 3D фотография на лицето на пациента както при самостоятелното му приложение, така и в комбинацията му с ОТКЛ. Според вицепрезидента на отдела по дигитална образна диагностика Хелиана Пулин–Нурминен системата не само редуцира лъчевото натоварване на пациентите, но и гарантира подобрени клинични и естетични резултати.

Освен това данните от сканирането на интраоралните повърхности вече могат да бъдат интегрирани в денталните юнити посредством новия скенер Planmeca PlanScan, предлагащ се под формата на мобилна система и без ограничения в съвместимостта, който има за цел да подпомогне денталните лекари в цялостното регистриране на интраоралния статус на пациента, съхранявайки данните под формата на 3D модел за непосредствено планиране на лечението, без необходимост от изработване на физически модели.

Всички тези предимства са обединени в компютърната програма Romexis, която наскоро беше разширена с уникално приложение за устройствата iPhone и iPad, позволяващо на клиницистите достъп и споделяне на 2D и 3D образи чрез световните мобилни мрежи. С приложението iRomexis денталните лекари за пръв път разполагат в дланта си с безплатна програма за реален 3D анализ на повърхността, споделиха от компанията.

За Кийостила обаче това е само началото на нова ера в денталната медицина. Според него всичко се свежда до рационалния подход на неговата компания и страстта към предлагане на перфектни професионални решения за денталната хирургична практика.

„Ние вярваме, че най-добрият начин за създаване на високотехнологични продукти, реално задоволяващи нуждите на нашите клиенти, е да се вслушваме внимателно в тях“, заключава той. „Изучавайки и учейки се от тяхната професионална практика, ние разкриваме значението и на най-малките детайли, които могат да се окажат от решаващо значение за потребителя.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International