Dental Tribune Bulgaria

Скорошно изследване откри нов метод за лечение на остеонекроза около импланти

By Dental Tribune International
January 21, 2020

Сеул, Южна Корея: Имплантите са предпочитано лечебно средство при загуба на зъби, но могат да доведат и до редица усложнения. Едно от тях е остеонекрозата, която може да е предизвикана от медикаменти като бисфосфонати например, които пациентът приема поради друго заболяване на костите. Лечебните възможности, с които разполагаме към момента при подобни случаи, невинаги са ефективни. Учени от Денталния колеж към Университета в Юнсей в Сеул съобщават обаче за успешно лечение на пациент, използвайки нов подход.

85-годишна жена, страдаща от остеопороза, се оплаквала от болка около имплант, който й е бил поставен преди година. При прегледа учените са установили открита и некротизирала кост, оток, зачервяване и гной около импланта. Първоначално е приложено стандартното лечение при подобни случаи – промивки с хлорхексидин, антибиотици и аналгетици, но в продължение на три месеца не се наблюдава подобрение. След което за осем седмици са й поставяни инжекции с терипаратид – хормон, стимулиращ образуването на нова кост, като през цялото време се прави проследяване за странични ефекти. Изследвани са били първоначалните нива на С-телопептид (СТх) – индикатор на костното ремоделиране, и остеокалцин – протеин, участващ в костното образуване.    

Клиницистите са установили редица подобрения по време на лечението, както и през 6-месечния период на проследяване. Видимо некротизиралата кост изчезнала, раната заздравяла, нивата на СТх се повишили от 121 pg/ml на 294 pg/ml, а нивата на остеокалцина се покачили от 12.8 ng/ml на 18.5 ng/ml, като всичко това е белег за образуване на нова кост.  

 

При повечето случаи на успешно лечение на остеонекроза с терипаратид той е бил поставян ежедневно. При настоящото изследване учените са поставяли медикамента веднъж седмично, като това е смекчило възможните нежелани реакции, но същевременно значително е подобрило състоянието на пациентката, без да се налага провеждането на хирургични интервенции. Освен това ежеседмичното поставяне е дало възможност клиницистите да го прилагат, вместо пациентът сам да си поставя инжекции ежедневно, при което отблизо са следили подобрението на състоянието, както и за появата на възможни странични ефекти. Авторите споделят, че са необходими допълнителни изследвания с по-голям брой пациенти и по-дългосрочно проследяване за ефекта на терипаратида.   

Изследването, озаглавено „Лечение на медикаментозно предизвикана остеонекроза на челюстта около имплант чрез прилагане на терипаратид веднъж седмично: Доклад на клиничен случай и литературен обзор“, е публикувано в октомврийския брой на сп. Journal of Oral Implantology за 2019 г.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International