Dental Tribune Bulgaria

Стартира глобална антикариес инициатива

By DTI
March 11, 2011

 Проектът е в партньорство между DTI и FDI и ще бъде представен по време на 7-ата Годишна среща на издателите в Кьолн

Световната дентална федерация FDI стартира инициатива, свързана с резолюцията на Обединените нации за незаразните болести, целяща да промени настоящия модел на възстановителен дентален подход към оралното здраве и да го превърне в превантивна антикариес грижа. Амбицията на проекта е до 2020 година да се спрат прогресът и появата на кариес чрез общи действия и глобално сътрудничество между практики, образователни центрове, изследвания, публично здраве, дентална индустрия и международни дентални асоциации.
Глобалната антикариес инициатива (GCI) ще бъде допълнена от още две начинания, свързани с оралния рак и превенцията на пародонтологични заболявания.
DTI беше избран като официален партньор за осъществяването на инициативата, която ще се популяризира с помощта на Dental Tribune Study Club и мрежата на DTI. В близко сътрудничество с FDI Education Committee, Международната асоциация за дентални изследвания (IADR) и Международната асоциация на денталните педагози и асоциации (IFDEA) ще бъде разработена универсална трансферна кредитна система за продължаващо обучение на специалисти. Подробности за проекта и партньорствата между DTI и FDI ще бъдат дискутирани по време на 7-ата Годишна среща на издателите в Кьолн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 04, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International