С практиката се постига съвършенство

Search Dental Tribune

С практиката се постига съвършенство

(Изображение: EMS)
EMS

EMS

пн. 22 май 2023

запази

Заедно с лекари и учени, EMS разработи систематичен, основан на доказателства модулен протокол за превенция, профилактика и терапия – Guided Biofilm Therapy (GBT). За да гарантира, че GBT се прилага последователно, Swiss Dental Academy (SDA) предлага комбинация от теоретични и практически обучения.

GBT е по-нататъшно развитие на “Recall Hour” на д-р Пер Акселсон, който е подкрепен от многобройни клинични проучвания. Те показват равностойни или по-добри резултати от конвенционалните методи и същевременно е по-щадящ с по-високо съответствие от страна на пациента.

Висок стандарт

Swiss Dental Academy е образователното звено на EMS, Electro Medical Systems S.A., със седалище в Нион, Швейцария, от 2006 г. насам. Всички обучители на SDA са опитни, напълно квалифицирани дентални хигиенисти и/или зъболекари, които работят в тясно сътрудничество с експерти от академичните среди, както и от практиката. Тази уникална комбинация гарантира, че осемте модулни стъпки на GBT протокола се усвояват и изпълняват по най-висок стандарт. В световен мащаб SDA предлага повече от 4000 курса годишно в над 40 държави. Курсовете на SDA включват и приложения на GBT около импланти, при пародонтални пациенти, в ортодонтията и при деца.

Индивидуално практическо обучение във вашата практика

Особено популярни са курсовете за GBT сертифицирана практика. В този формат инструкторите на SDA идват в практиката и обучават целия екип на място. Теоретичната част включва необходимостта и разбирането на GBT по отношение на свързаните с биофилм заболявания, превенцията, поддържането и лечението. По-голямо внимание се отделя на практическите аспекти, където се дава възможност за използване на високопрецизните оригинални инструменти AIRFLOW Prophylaxis Master, AIRFLOW MAX, PERIOFLOW и PIEZON NO PAIN PS Instrument - със специално внимание към ергономията, правилната препоръка за употреба и ежедневните съвети и трикове в съответствие с протокола на GBT. Практическите обучения по GBT са инвестиции с възможно най-добра възвръщаемост - икономическа, клинична и по отношение на положителния дух на екипа.

Курсовете по GBT на Swiss Dental Academy са символ на качество, доволни екипи и пациенти, а оттам и на икономически успех. Кликнете тук за да се заявите курс: gbt-dental.com/SDA-Courses-fan-EN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement