Dental Tribune Bulgaria

Учени откриват биомаркери за орален карцином, свързани с дългосрочната прогноза на пациентите

By Dental Tribune International
April 25, 2019

Дънидин, Нова Зеландия/Колката, Индия: В едно ново проучване изследователите откриват епигенетични маркери, които са много различни в тъканите с орален карцином в сравнение със съседната здрава тъкан. Това проучване е едно от първите за откриване на епигенетични маркери в орален карцином. Откриването на тези маркери ще улесни ранната диагностика на рака и ще подобри значително дългосрочната прогноза на пациентите.

Проучването е проведено от група изследователи от Университета в Отаго, Нова Зеландия, и Индийския статистически институт (ISI) в Колката. Научният екип изследва 16 пациенти с орален карцином в Индия, които пушат или дъвчат тютюн или имат смесени навици, като вземат проби от туморните тъкани и съседните здрави тъкани. След като изолират ДНК-то в пробите, изследователите откриват места с променен епигенетичен профил в туморните клетки в сравнение със съседните клетки.

Епигенетиката може да променя генната експресия в раковите клетки без промени в ДНК секвенцията и може да предизвика прогресия на тумора. „Този феномен е сравнително нов и недостатъчно добре проучен, особено при орален карцином. Това проучване е едно от първите за откриване на епигенетични маркери в орален карцином, като се използват най-новите технологии“, споделя един от авторите д-р Aniruddha Chatterjee, старши изследовател от Университета в Отаго. Резултатите показват, че протичането на една епигенетична реакция, наречена „метилиране на ДНК“, вероятно е причината за диктуването на генната експресия и разпространението на абнормени клетки. „След като резултатите бяха потвърдени в по-мащабно кохортно проучване на рака, ние показахме, че една определена подгрупа на тези биомаркери е асоциирана в голяма степен с лошата прогноза на пациентите“, казва Chatterjee.

Изчислено е, че честотата на орален карцином в света по възраст е 4 случая на 100 000 души според Световната здравна организация. Това орално заболяване се среща по-често при мъже и хора в по-напреднала възраст и варира значително спрямо социално-икономическия статус. Според доклада от 2019 година „Индия срещу рака“ от 300 000 случая на орален карцином, свързан с тютюна, диагностициран по целия свят, 86% са от Индия. Също така късната диагностика и лошата прогноза са ключови проблеми, свързани с високата смъртност от този рак в развиващите се страни. Изследователският екип е изненадан, когато открива такива големи разлики в тъканите с орален карцином в сравнение със съседните здрави тъкани при същите пациенти. „Бяхме изненадани също така, когато видяхме, че тези малки молекули, наречени микро-РНК, се метилират и деметилират в туморите на пушачи, дъвчещи тютюн, и тези със смесени навици, което води до предположението, че терапевтичният подход вероятно ще е различен при тези пациенти в зависимост от начина на приемане на тютюна“, казва водещият проучването д-р Roshni Roy, професор в Катедрата по патоанатомия в Университета в Отаго.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 03, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International