Учени използват наноботи, за да елиминират бактерии от коренови канали

Search Dental Tribune

Учени използват наноботи, за да елиминират бактерии от коренови канали

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
В скорошно проучване, индийски учени демонстрират огромния потенциал на наноботите в денталната медицина. (Снимка: Marko Aliaksandr/Shutterstock)

Бенгалуру, Индия: Според Американската асоциация на ендодонтистите, приблизително 25 милиона коренови лечения се провеждат годишно и над 90% от тях са успешни. С цел да адресират неуспешните лечения поради недостатъчна деконтаминация на кореново-каналната система, учени от Индийския институт по наука и компанията за наноботи Theranautilus са разработили наноботи, които могат ефективно да убиват бактерии в дентиновите тубули.

“Дентиновите тубули са много малки и бактериите могат да пребивават дълбоко в тъканите. Съвременните техники не успяват да действат ефективно  до края на тубулите и да унищожат бактериите,” заявява Shanmukh Srinivas, един от учените в Центъра за нанонауки и инженерство (Centre for Nano Science and Engineering, CeNSE) към Индийския институт за наука и съосновател на Theranautilus.

В проучване, учените обследват потенциала на активно движещи се наноботи, които дезинфекцират дентиновите тубули. Инжектирани в екстрахирани зъби, наноботите успяват да навлязат дълбоко в дентиновите тубули под контрола на апарат, генериращ магнитно поле със слаб интензитет. Управлявайки магнитното поле, учените успяват да накарат повърхността на наноботите да генерира топлина, която убива близко разположените бактерии. “Никоя друга технология на пазара към момента не може да направи това,” обяснява водещият автор на проучването д-р Debayan Dasgupta, сътрудник в CeNSE и съосновател на Theranautilus.

Според резултатите от изследването, наноботите успяват да навлязат до 2000 μm навътре в дентиновите тубули, което е значително подобрение в дълбочината на пенетрация в сравнение с ултразвуковата и лазерно-активираната иригация. Учените вярват, че употребата на топлина с цел унищожаване на бактерии е безопасна алтернатива на прилагането на агресивни химични агенти или антибиотици за деконтаминация на кореновите канали.

“Много близо сме до прилагането на тази технология в клинични условия, което дори до преди три години звучеше футуристично,” коментира д-р Ambarish Ghosh, професор в CeNSE и съавтор на научния експеримент.

Към момента, учените работят върху създаването на нов медицински апарат, който да може лесно да се постави в устата на пациента и да позволява на зъболекаря да инжектира и управлява наноботите вътре в зъба по време ендодонтско лечение.

(a) Наноботи навлизат в дентиновия тубул. (b & c) Схематично изображение и електронно микроскопска снимка на наноботи, придвижващи се в тубула, за да достигнат до бактериална колония. (d & e) Локално отделената топлина от наноботите убива бактерия. Живите бактерии за зелени, а мъртвите - червени. (f) Насочено лечение в човешки зъби. (Снимка: Theranautilus)

Учените от Theranautilus, който първоначално се е зародил като лабораторен филиал на института, са демонстрирали преди, че магнитно контролирани наночастици имат способността да улавят и преместват обекти посредством светлина, да преминават през кръвта и вътре в живи клетки и да се прикрепят здраво към ракови клетки. След тестване на наноботите върху лабораторни мишки, те смятат, че са безопасни за прилагане в биологични тъкани.

Изследването, озаглавено “Мобилни наноботи за превенция за неуспешни коренови лечения”, е публикувано онлайн на 28 април 2022 г. в Advanced Healthcare Materials, преди да бъде включенo в брой на списанието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement