Dental Tribune Bulgaria

Brexit – какво може да очаква денталната медицина?

С Brexit Обединеното кралство се подготвя да напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. Какво точно ще стане след това „излизане“, все още е неясно. (Изображение: vchal/Shutterstock)
By Alan Suggett & Chris Baker, UK
November 14, 2018

Времето лети! Изглеждаше, сякаш британското правителство и ЕС имат цялото време на света, за да договорят условията за напускане, както и бъдещите търговски споразумения, но ето че остават малко повече от пет месеца преди Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да напусне ЕС.

На 29 март 2019 г. Обединеното кралство се очаква да премине към преходен период (който може да бъде удължен), но е възможно и директно да напусне EС. Никой още не знае каква ще бъде окончателната сделка, ако има такава, макар че според думите на министър-председателя Тереза Мей от миналата седмица сделката е „95% реализирана“. Вероятно е целият казус да се превърне в огромен балон и Великобритания да остане в рамките на споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), което управлява в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Но какво ще означава Brexit за денталната медицина в Обединеното кралство? Националната асоциация на специалистите по дентално счетоводство и дентално право (NASDAL) разгледа някои от възможностите.

Увеличено финансиране за NHS?
Не сме сигурни колко хора вярват, че Брекзит ще създаде допълнително 350 млн. лири на седмица за финансиране на NHS – почти всички коментатори се съгласяват, че цифрата в най-добрия случай се основава на селективни данни. Въпреки това с прекратяване на строгите ограничения може да има по-големи средства, които биха могли да облагодетелстват денталната медицина. Напускането на ЕС може също така да доведе до гъвкавост по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС). Това може да доведе до намаляване на определени позиции или до нулева ставка, както и до намаляване на ДДС върху професионалните такси.

Обединеното кралство ще има възможност да създаде собствени законови работни правила и регулации, които може да не са толкова строги като тези в ЕС.

Подбор на кадри
Вероятно по-строгият граничен контрол ще обезсърчи чуждестранните дентални лекари да работят в Обединеното кралство. Много практики вече усещат този дефицит с липсата на сътрудници, които да попълнят свободните работни места. Големите дентални корпорации са особено зависими от набирането на работна сила от държавите членки на ЕС; това ще представлява особен проблем, тъй като зъболекарите, които се квалифицират извън ЕИП, трябва да се явят на регистрационен изпит за чужденци. Според някои анализи това ще обезкуражи мнозина да се преместят в Обединеното кралство, за да започнат кариера там. Една трета от всички лица, регистриращи се за първи път в Генералния съвет по дентална медицина (GDC) във Великобритания през последните три години, са завършили извън Великобритания.
Въпреки това преглед на данните от регистъра на GDC показва, че броят на зъболекарите, квалифицирани в ЕИП, е намалял преди гласуването за Brexit през 2016 г. и оттогава изглежда, сякаш си остава напълно един и същ. Всъщност от съобщението за Brexit има по-малко зъболекари от ЕИП, напускащи регистъра, отколкото през предходните две години.

За да се предотврати недостигът на специалисти, би било идеално, ако зъболекарите, квалифицирани в ЕС/ЕИП, бъдат признати като част от някаква договореност, за да се осигури оставането на тези, които вече са тук, и да се привлекат нови зъболекари.

Търгове към NHS
Ако се е налагало да работите с търговете и договорите на NHS и ги намирате за особено затрудняващи, може би сте чули от NHS или редица други регулаторни органи, че трябва да се следват европейските тръжни правила. В рамките на Brexit тези тръжни правила вече няма да се прилагат и това може да доведе до много по-опростен процес. Няма гаранция обаче, че Обединеното кралство няма просто да замени тези правила със собствени такива  – ЕС няма монопол върху бюрократичното и лошо изготвено законодателство!

Търговия и регулация

Обединеното кралство, което намалява достъпа до европейските органи за споделяне на знания като Европейската агенция по лекарствата, може да доведе не само до загуба на работни места, но и до липса на водещо участие в технологиите, лечението и медикаментите.
Като потенциална възможност повишените митнически тарифи за стоки, внасяни от ЕС, биха могли да направят практикуването на дентална медицина по-скъпо. Напускането на митническия съюз (движение, което понастоящем се държи в равновесие) ще доведе до увеличаване на митата за внос, увеличаване на разходите на практиките за дентално оборудване и материали, както и на лични вещи.

В дългосрочен план, ако се засегнат търговските сделки с държави от целия свят и също и ЕС в най-близко време, една възраждаща се британска икономика би могла да предостави необходимото стимулиране на частната дентална практика и повишени данъци за инвестиране в денталното лечение към NHS.

Мнозина бяха оскърбени от бюрокрацията на ЕС и това вероятно ще доведе до намаляване на регулирането на медицинската и денталната индустрия. Наскоро ЕС обяви план за намаляване на използването на живак в денталната амалгама. Живакът може да бъде токсичен за хората дори в малки дози, а амалгамата остава най-популярното му приложение. Много практики са оборудвани със сепаратори за амалгама, за да се намалят неблагоприятните ефекти, но целта на ЕС е да се елиминира употребата на денталната амалгама до 2030 г. Какво ще реши независимата Великобритания с все по-разширяващ се законопроект за здравеопазването?

ЕС също се ползва с преференциално отношение за митата с редица държави извън ЕС и има възможност да внася редица продукти, свързани с медицинско оборудване, с 0% мито. Възможно е Великобритания да договори подобни условия за живота си след Brexit, но не трябва да се подценява сложността на подобни търговски сделки.

 

Заключение
За съжаление в този момент няма твърдо заключение. Тази статия очевидно изследва редица неща, които „биха се случили, ако“, и въпреки че сме се опитали да разгледаме различни възможности, не можем да сме сигурни какво точно ще се случи. Въпреки това е важно като дентални професионалисти да разглеждаме възможностите, така че да бъдем добре информирани и подготвени за всички реалности колкото е възможно по-добре.

За авторите:

Алън Съгет е медиен служител на NASDAL и специалист по дентално счетоводство и партньор в счетоводната фирма UNW, а Крис Бейкър е ПР специалист в NASDAL.

 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International