Dental Tribune Bulgaria

Следващата генерация електронни спринцовки за дентална анестезия

By Septodont
July 21, 2020

Septodont, най-големият производител на дентални анестезии, винаги е бил една крачка напред в денталния бранш, осигурявайки широк набор от продукти и услуги за лекарите по дентална медицина. Последната иновация на Septоdont се нарича Dentapen, следващата генерация електронни спринцовки.

Постигането на добра анестезия е първата стъпка към безболезнено преживяване на стола

Анестезията е първата важна стъпка при повечето от денталните манипулации. Използвайки традиционните спринцовки, зъболекарите се сблъскват с множество затруднения: необходимост за спазване на препоръчителното време за инжектиране (1 мл в минута), вариации в налягането, което може да увреди тъканите и да предизвика дискомфорт у пациента, поддържане на константно качество на инжектиране през целия ден. Благодарение на Dentapen тези предизвикателства са значително облекчени.

Dentapen: ново поколение електронна спринцовка, осигуряваща безболезнено инжектиране

Подобно на повечето електронни спринцовки, Dentapen се характеризира с постоянен поток с правилен темп и налягане. Това дава възможност на зъболекаря да се фокусира повече върху въвеждането на иглата, което води до подобрен контрол на инжектиране и намаляване на болезнеността. Проведено е изследване върху 50 лекари по дентална медицина, на които е поставена палатинална анестезия, при което 96% от тях са предпочели употребата на електронна спринцовка пред конвенционалното ръчно инжектиране със стандартна спринцовка, а възприятието им за болка е било редуцирано двукратно1.

Това, което отличава Dentapen, е, че е безжичен, интуитивен апарат, който пасва на навиците на зъболекаря. Няма конзоли, крачни педали или патентовани еднократни консумативи. Може да бъде държан по два различни начина – за крилата, като стандартна спринцовка, или като химикал за по-прецизно инжектиране при по-специфични манипулации. Зъболекарят може да използва стандартни карпули локален анестетик и предпочитаните от него игли. Пациентите считат малкия апарат с модерен дизайн за по-малко плашещ, което им вдъхва доверие и им помага да се отпуснат на стола.

За Septodont

През последните повече от 80 години Septodont упражнява глобално влияние върху производството на дентални материали и локални анестетици за денталния бранш. Към днешна дата компанията е лидер в управлението на болката с присъствие в над 150 държави при спазване на изискванията на регулаторните органи във всяка една от тях. Septodont разполага с осем завода в четири континента: Канада, САЩ, Индия, Франция (3), Бразилия (2).

За повече информация можете да посетите сайта: www.septodont.com.


1. Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery vs. Traditional Syringe Technique. NY State Dent J. 1997;63:24-9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International