Eндодонтското лечение – на върха на статистиката за лекарски грешки

Search Dental Tribune

Eндодонтското лечение – на върха на статистиката за лекарски грешки

Миналата година почти всеки трети случай на предполагаема лекарска небрежност е бил потвърден като основателен от здравните власти. (Снимка: Kzenon/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

чт. 30 май 2013

запази

 Миналата седмица в Германия Медицинският съвет към Националната асоциация по задължително здравно осигуряване публикува последните данни върху регистрираните лекарски грешки в страната. Измервани по броя на жалбите от пациенти, най-много небрежности при лечение са доказани в денталната медицина, акушерството и гинекологията, споделят статистиците.

 През 2012 г. съветът разгледал 12 483 жалби за лекарски грешки. При почти всеки трети случай (31.5%) е потвърдена правотата на пациента. Най-много жалби са повдигнати във връзка с хирургически процедури. Най-често жалбите се отнасят до травматологията и общата хирургия, веднага след тях са тези, свързани с денталната медицина, вътрешните болести и гинекологията. Като цяло според статистиката грешките са свързани най-често с кореновото лечение, а също така и с подмяна на тазобедрените стави.

Около две трети от жалбите са подадени срещу болници, от които 30% са спечелили исковете. Повече от 3800 случая пък са отнесени към регистрирани частнопрактикуващи лекари. В този случай съветът е уважил 36% от обвиненията.

Случаите на лекарска небрежност в общата и денталната медицина и в помощното здравеопазване са разследвани от специалисти от Медицинския съвет към Националната асоциация по задължително здравно осигуряване. Основната им задача е била да установят дали лечението е проведено според медицинските стандарти. В Германия оценката на съвета е безплатна за всички здравно осигурени граждани.

Резултатите бяха изложени от представители на съвета на 15 май 2013 г. в Берлин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement