Dental Tribune Bulgaria

ESCD призовава денталните клиники да отворят отново врати

Европейското общество по естетична дентална медицина казва, че доброто орално здраве ще има ключова роля в запазване на населението здраво по време на пандемията със SARS-CoV-2. (Снимка: Chanawin Tepprasitsakda/Shutterstock)
By Jeremy Booth, DTI
May 14, 2020

ВИЕНА, Австрия: Въпрос от първостепенна необходимост е денталните практики да възстановят извършването на пълния спектър от дентални медицински грижи според председателя на Европейското общество по естетична дентална медицина (ESCD) д-р Florin Lazarescu. Организацията документира въздействието, което пандемията от SARS-CoV-2 оказва върху денталната медицина, а д-р Lazarescu споделя, че лекарите по дентална медицина имат задължението от етична гледна точка да възобновят лечението на своите пациенти, както и личния мотив да поддържат своите дентални практики на ниво.

Една седмица е дълго време в политиката, но два месеца могат да се окажат цяла вечност в грижите за оралното здраве. Строгите мерки с оглед опазване на общественото здраве, влезли в сила на различни равнища през март, принудиха денталните практики от Русия до Румъния да затворят врати освен за оказване на помощ при неотложни случаи. Сега, когато броят на заразените със SARS-CoV-2 започна да се стабилизира в много страни, д-р Lazarescu споделя пред Dental Tribune International, че ESCD смята за неотложно повторното отваряне на денталните клиники. 

Президентът на ESCD д-р Lazarescu. (Снимка: Европейско общество по естетична дентална медицина)

 „От етична гледна точка ние осигуряваме медицински грижи и нашите приоритети са насочени към пациентите и техните нужди“, обяснява той. „Не само спешното лечение, но и прекъснатият процес на работа може да доведе до по-големи усложнения и неуспехи. Нещо повече, здравата устна кухина е най-добрата имунна защита и определено ще намали риска от пренасяне на

патогенни организми към тялото. След това идва и финансовата част: ние сме отговорни за поддържане на денталните си практики, като се грижим за екипите си, запазваме работните места и – не на последно място, осигуряваме работа за нашите зъботехници и дистрибутори.“

 

Дали денталните клиники са готови да отворят отново врати утрешния ден, ако се даде разрешение?

 Не е толкова просто според д-р Violeta Claus, председател на ESCD за Люксембург. „Някои от колегите ни – във Франция например, не са в състояние да започнат отново поради липсата на лична предпазна екипировка. По време на нашето проучване голяма част от нашите колеги не получиха такава екипировка от правителствата в своите държави, нито от денталните асоциации или здравните служби.“

Д-р Claus обяснява, че на зъболекарите само в 5 от общо 37 анкетирани държави е предоставена такава екипировка през първата фаза на карантинния период в тяхната държава. Сега вече са налични повече материали, но трябва да се вземе под внимание обучението на персонала върху използването на протоколи за безопасност, административни промени и нов процес на работа. „Това ще отнеме допълнително време за подготовка, което ще зависи от размера на екипа и от протоколите за безопасност, които вече са въведени в практиката“, казва тя. 

Д-р Violeta Claus е председател на ESCD за Люксембург. (Снимка: Европейско общество по естетична дентална медицина)

Освен това човешките ресурси са основна предпоставка за отварянето на клиниките. Д-р Claus коментира, че „здравият, мотивиран и отдаден екип е изключително важен аспект за завръщането към денталната клиника. Рутинните дейности сега ще бъдат различни, рискът от инфекция и кръстосана контаминация – по-висок, а с това очевидно ще има и по-голяма отговорност за целия екип.“     

 

 

Преодоляване на премеждията към започване на дентално лечение

ESCD също така е събрало информация относно наличната финансова подкрепа. Според д-р Lazarescu дори практиките, намиращи се в страни, в които денталните клиники не са били принудени да затворят (като например Австрия, Белгия, Германия и Сърбия), са наблюдавали значителен спад в броя на пациентите и приходите. Тези практики също са изправени пред сериозни затруднения, в това число значително намаляване на броя на запазените часове и лечения.

„Членовете на ESCD сега очакват да се появят пациенти за неотложно лечение или такова, което е било прекъснато преди това“, коментира д-р Lazarescu, „особено за ендодонтия, временни протезни конструкции, пародонтално лечение, контролни прегледи и продължаване на ортодонтско лечение. Ще бъде истинско предизвикателство да организираме графика за деня с оглед приоритизиране на леченията и правилата за безопасност“, споделя той. 

 

Клиниките ще трябва да създадат дългосрочен график и план за приемане на пациенти и извършване на лечение в случай на втора вълна на вируса

Според д-р Claus допълнителните препятствия, които клиниките ще трябва да преодолеят, са несигурността относно бъдещето на денталните грижи за собствениците на практики, съдружниците и персонала и възвръщане на доверието на пациентите в денталните кабинети. Но финансовите аспекти изглеждат по-страшни. „Много дентални практики ще трябва също така да преодолеят липсата на финансови ресурси и трудности чрез планиране на финансите и паричния поток.“ Мотивацията ще играе основна роля в борбата, казва още д-р Claus, а клиниките ще трябва да създадат дългосрочен график и план за приемане на пациенти и извършване на лечение в случай на втора вълна на вируса и свързаните с това затваряния и мерки за опазване на общественото здраве, които ще се появят. 

  „Ще бъде от основно значение денталните екипи да разберат новия процес на работа в клиника, която взема предвид всички аспекти, касаещи различните етапи на пандемията от SARS-CoV-2, докато не се появи имунизация и/или ваксина“, твърди тя. 

   Денталните клиники трябва да участват в тестването на пациенти за вируса (be involved in testing patients for the virus), казва д-р Lazarescu. Когато го попитат какъв съвет би дал на лекарите по дентална медицина, които понастоящем обмислят да отворят отново своите клиники, той отговаря просто: „Според мен те трябва да го направят“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International