Dental Tribune Bulgaria

Istituto Stomatolоgico Toscano представя Мастер програма по имплантология в Италия

September 02, 2021

ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO (Институт за следдипломно обучение по дентална медицина) с президент: Проф. Ugo Covani, съвместно с UNICAMILLUS ще представят Мастър програма по орална имплантология през 2021/2022. Официален представител за България на обученията на Италианския институт е Dental Tribune България.

Създадена за общопрактикуващи лекари по дентална медицина, които вече са направили първите си крачки в сферата на имплантологията, Мастър програмата ниво 2° по орална имплантология към Unicamillus е насочена към зъболекари, които искат да развият теоретичните си знания и практически умения при планиране, поставяне, възстановяване и поддръжка на дентални импланти.  

Програмата цели да даде увереност на общопрактикуващите зъболекари при избора им на пациенти, диагностика, планиране и изпълнение на некомплицирани имплантологични случаи. Освен че ще подобрят знанията си за биологичната основа на имплантологията, курсистите ще участват в практически упражнения, които ще им помогнат да извършат безопасни хирургични и възстановителни процедури, както и да планират и изпълнят поддържаща терапия при пациенти с импланти.  

12-месечната модулна следдимпломна програма взима предвид вашето ограничено време и работни ангажименти. По време на обучението трябва да пътувате четири пъти до Университетския център в болница Версилия. Всяко посещение трае между 5 и 6 дни, през които се провеждат лекции, практически занятия и операции на живо, които се осъществяват благодарение на съдействието от страна на нашия международен екип от университетски преподаватели, гост-лектори и студенти. 

Завършилите обучението ще могат да сами да планират и прилагат на практика работните протоколи за терапия на пациенти, нуждаещи се от имплантологично лечение и протезиране. 

Освен това курсистите ще придобият уменията да подбират, анализират и приложат в практиката си голям набор от лечения и знания в сферата на оралната имплантология. 

Курсът завършва с дисертация на тема импланти, която всеки участник ще изготви в рамките на годината и ще представи в края на обучението. 

 

Еквивалент и тежест на магистърската степен

Мастър програмата е следдипломна научна програма на високо ниво. Тя включва придобиване на най-малко 60 университетски кредита за натрупани знания (ECTS). 2° ниво магистърска степен е следдипломна квалификация и представлява гъвкава университетска програма, която съчетава знания и умения от различни сфери, така че да отговарят на нуждите на новите професионалисти и новите специализации. Магистърската програма е идеална за завършили лекари по дентална медицина, които искат да продължат образованието си, да обогатят знанията си и да се специализират в определена професионална сфера, като приложат на практика уменията, придобити по време на мастър програмата. Способностите, които курсистите развиват по време на обучението, трудно могат да бъдат придобити по друг начин. Това се дължи на факта, че учебната програма е разработена именно с идеята да удовлетвори както университетските критерии, така и личните професионални нужди на клиницистите. По време на програмата благодарение на партньорството с Istituto Stomatologico Toscano участниците могат да се потопят в един различен работен контекст, друг свят от възможности и да оформят собствените си амбиции за професионално развитие.   

За да участвате в програмата, е нужно да сте завършили лекари по дентална медицина във висше учебно заведение по дентална медицина с програма от минимум 5 учебни  години и да притежавате правоспособност за упражняване на професията във вашата държава.  

От гледна точка на класификацията второ ниво магистърска степен представлява обучение от трети цикъл на Болонския процес/ ниво 8 EQF. Придобитите знания, отговарящи на ниво 8, съответстват на най-напреднали умения в работен или научен план и осъществяват връзката между двете. 

Всички кандидати, които завършат обучението и успешно положат финалния изпит, ще придобият Второ ниво магистърска степен по орална имплантология и 60 учебни кредита (ECTS). Степента се определя като магистърска степен (master of science) от Unicamillus заради техническите и научните й характеристики. 

Местоположение: Istituto Stomatologico Toscano – болница „Версилия“, гр. Лидо ди Камайоре, Тоскана – LU

Към настоящия момент е сформирана българска група от 5 дентални специалисти, като кампанията по набиране на нови курсисти ще продължи до декември 2021 г.

Пълната програма вижте тук:

http://dentaltribune.bg/wp-content/uploads/2021/07/Master-in-Oral-Implantology-2021-2022.pdf

За записване, позвънете на 0897 958 320.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International