Лошото пародонтално здраве и загубата на зъби са свързани с влошаване на когнитивните способности и деменцията

Search Dental Tribune

Влошеното пародонтално здраве увеличава риска от когнитивен спад и деменция респективно с 23% и 21%, сочи скорошна обзорна статия, публикувана в Journal of the American Geriatrics Society. (Снимка: Ground Picture/Shutterstock)

вт. 25 октомври 2022

запази

Куопио, Финландия: Изследователи от Университета на Източна Финландия допълват научните доказателства за връзката между денталните проблеми и влошаването на когнитивното здраве. Според систематичен преглед лошото пародонтално здраве и загубата на зъби са предпоставки за увеличаване на риска от деменция. Изследванията подчертават значението на оралните грижи, извеждайки ги като средство за превенция.

При изследване на 47 случая от цял свят става ясно, че лошото пародонтално здраве, загубата на зъби или алвеоларна кост, честотата на пародонтит и появата на дълбоки пародонтални джобове са пряко свързани с влошаването на когнитивните процеси и деменцията. Анализът показва, че лошото орално здраве увеличава риска от деменция с 21%, а влошаването на когнитивните способности се увеличава с 23%. В прегледа се посочва, че загубата на зъби увеличава риска от когнитивни нарушения с 23%. При случаите на деменция загубата на зъби оказва негативно влияние с 13%.

Авторите предупреждават, че качеството на изведените доказателства е недостатъчно. Според тях връзката между когнитивните способности и оралното здраве изисква по-нататъшни проучвания. Въпреки това те обръщат внимание на значимостта на резултатите. „Нашите открития от клинична гледна точка подчертават значението на наблюдението и поддържането на добро орално здраве в контекста на превенцията на деменция, независимо че наличните данни все още не са напълно достатъчни, за да посочат по-ясни начини за ранно идентифициране на рисковите пациенти и ефикасни мерки за предотвратяване на нарушенията в когнитивните способности“, написаха авторите на новото изследване.

„Резултатите поставят акцент върху значението на наблюдението и грижата за денталното здраве, свързано с превенция на деменцията“

Резултатите от изследването предполагат участието на различни механизми във връзката между пародонталното и когнитивното здраве. „Предполага се, че пародонтитът улеснява развитието на невровъзпалителни процеси чрез системно възпаление, за което сочат увеличените нива на системни провъзпалителни медиатори. Системното възпаление само по себе си е детерминанта на влошаване на когнитивните способности. То се свързва и със заболявания като диабет, хипертония, хиперхолестеролемия, които също са рискови фактори, влияещи на влошаването на когнитивното здраве“, обясняват авторите. Предполага се и по-пряка роля на пародонталните патогени, добавят учените. Те пишат, че загубата на зъби може самостоятелно да влоши когнитивните функции, намалявайки сензомоторната стимулация.

Клиничните препоръки на авторите включват наблюдение на оралното здраве при по-възрастни пациенти и осигуряване на дентални грижи за пациенти, страдащи от деменция и нарушения в когнитивните функции.

По-рано тази година Dental Tribune International представи проучване на Бирмингамския университет, в което бе установено, че пародонтитът играе важна роля за редица хронични заболявания. Това са кардиометаболитните отклонения, автоимунните и сърдечносъдовите заболявания, влошеното ментално здраве. През 2011 година изследователи от университета в Грайфсвалд потвърждават резултатите от предишни проучвания за връзката между възпалителната рецесия на венците, дължаща се на пародонтит, и болестта на Алцхаймер.

Обзорната статия, носеща името „Пародонтално здраве, когнитивни нарушения и деменция: систематичен преглед и метаанализ на дългосрочни проучвания“ (Periodontal health, cognitive decline, and dementia: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies), бе публикувана в септемврийския брой на Journal of the American Geriatrics Society за 2022 година.

 

Aesthetic dentistry Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement