DT News - Bulgaria - Guided Biofilm Therapy – Избягвайте рисковете при имплантите

Search Dental Tribune

Guided Biofilm Therapy – Избягвайте рисковете при имплантите

Периимплантният мукозит често се характеризира с оток, еритема, кървене при сондиране и понякога дрениращо образуване на синус с нагнояване; обаче няма съпътстваща костна загуба. (Изображение: EMS)

вт. 1 февруари 2022

запази

В стремежа си да ограничат нарастващия брой случаи на периимплантен мукозит и периимплантит, клиницисти от цял свят търсят идеалния начин за поддържане на здравето, на имплантите и намаляване на честотата на заболяванията. Това се дължи на трудностите, свързани с лечението на периимплантит, тъй като лечението често се счита за трудно, инвазивно и дори непредсказуемо.

Добре документирано е, че натрупването на плака е основният етиологичен фактор за периимплантната плака мукозит. Проучванията показват, че отстраняването на плаката води до отстраняване на мукозита. Освен това, периимплантният мукозит е идентифициран като предшественик на периимплантит.

В днешно време и с актуалните клинични условия превенцията е по-добра от лечението. Оттук идва и мотивацията да се намали честотата на заболяванията, да се лекува обратимия периимплантен мукозит и да се сведе до минимум превръщането му в необратим периимплантит чрез редовно наблюдение и профилактика.

Подобен вид терапия е въведена с термина Supportive Peri-implant Therapy (SPIT). Подходът SPIT е подкрепен от доказателства: пациентите, на които се извършва редовни профилактични прегледи за поддръжка, демонстрират значително по-нисък процент на конверсия от периимплантен мукозит към периимплантит, отколкото тези, които не са имали редовни посещения в рамките 5-годишно проучване.

SPIT включва клинична проверка на пародонта, тъканите около имплантите и протезата, ранно диагностициране и лечение на заболяването, определяне на риска, укрепване на превантивни практики, отстраняване на биофилма и мотивиране на пациентите за редовни профилактични прегледи.

Но кой е най-добрият метод за отстраняване на плаката?

Въпреки че повечето методи за лечение се основават предимно на терапии, свързани със заболявания, предизвикани от пародонталната плака, параметрите, които трябва да се вземат предвид, са различни, в случая на зъбните импланти. Отстраняването на плаката трябва да се извърши ефикасно, без да се променя повърхността на имплантите. Надраскването или промяната на импланта или топографията на повърхността на абатмънта, химическия състав или наличието на остатъци на повърхността може да доведе до вредно въздействие върху устойчивостта и биосъвместимостта на инструментираната повърхност. Моята дисертацията беше специално разработена, за да провери точно този проблем. Използвайки множество техники и микроскоп във Факултета за нанонауки на Университета в Сидни, се заех да сравнявам ефектите и ефективността на ултразвук, кюрети, полиращи пасти и устройствата EMS AIRFLOW, включително различните материали (титан, неръждаема стомана и пластмаса) върху титаниеви и циркониеви повърхности.

Ултразвуковите и AIRFLOW устройства бяха доказано по-добри от кюретите и полиращите пасти по отношение на ефикасността на дебридман. За титаниеви абатмънти всички ултразвукови устройства и кюрети от неръждаема стомана увеличават значително надраскванията на повърхността. В същото време титаниевите кюрети и ултразвуковите накрайници водят или до надраскване или промени в повърхността. Що се отнася до циркониевите абатмънти, инструментите от неръждаема стомана, титаниевите ултразвукови инструменти и кюретите предизвикаха химически изменения на повърхността. Пластмасовите накрайници, кюретите и полиращите пасти предизвикаха повърхностни изменения и оставиха остатъци върху двата вида абатмънт.

AIRFLOW постигна сравнително най-висока ефективност при отстраняване на плаката. Същевременно осигури най-нисък риск за промяна на грапавостта на повърхността, химическия състав или оставяне на остатъци от повърхността и за двата типа абатмънт.

Guided Biofilm Therapy е разработена така, че да обхваща принципите на SPIT. Тя е систематичен клиничен протокол, подтикващ клиницистите да извършат оценка на имплантите, да визуализират плаката, да обучат и мотивират пациентите, да използват технологията AIRFLOW за почистване на имплантите и да насрочат контролни прегледи.

Всъщност, оборудвани с най-новите технологии и подкрепени от солидни научни доказателства, ние имаме добра позиция да поддържаме здравето на имплантите в дългосрочен план и да премахнем голяма част от рисковете с нашите импланти.

Redaktionelle Anmerkung:

Списък с библиографията е наличен при издателя.

Етикети:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement