Работа с кофердам. Методи за пост авяне на кофердам. Клиничен подход при адхезивно възст ановяване с композитни фасети - Events - Dental Tribune Bulgaria

Search Dental Tribune

Работа с кофердам. Методи за пост авяне на кофердам. Клиничен подход при адхезивно възст ановяване с композитни фасети

запази

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

Събитие 13 февруари 2015

 Лектор: Д-р Мариета Дочева
Организатор: фирма „Патриция“
Тел: 02/931 9921; 0887 408331 – г-жа Забел Бедикян

More information
advertisement
advertisement