DT News - Bulgaria - В Пловдив се проведе 8-ият европейски конгрес по лазерна дентална медицина

Search Dental Tribune

В Пловдив се проведе 8-ият европейски конгрес по лазерна дентална медицина

Европейският конгрес по лазерна дентална медицина се проведе от 30 март до 1 април в сградата на ФДМ–Пловдив. (Изображение: Google)
Виктория Пиркова, Dental Tribune Bulgaria

Виктория Пиркова, Dental Tribune Bulgaria

чт. 6 април 2017

запази

От 30 март до 1 април в Пловдив се проведе осмото издание на Европейския конгрес по лазерна медицина под мотото Lucem sequamur („Нека следваме светлината“). Тази година събитието се осъществи под патронажа на деканите на три факултета по дентална медицина – проф. Георги Тодоров (МУ–Пловдив), проф. Аарон Палмон (Йерусалимски университет, Израел) и проф. Стефано Бенедиченти (Университет в Генуа, Италия). В рамките на конгреса редица български и чуждестранни лектори представиха новостите от света на денталните лазери и тяхното клинично приложение.

Лекционният график на 31 март включваше разнообразна програма със силно международно участие. Лекцията на британския специалист д-р Стивън Паркър представи поглед върху механизмите на лазерна активация на хромофорите (естествени и синтетични) и възможностите за приложението им в различните сфери на съвременната дентална практика. Проф. Ана Миновска (Македония) подчерта предимството на Er:YAG лазера при инструментацията на кореновите повърхности и добрите възстановителни резултати след приложението му.

Д-р Рийм Ханна (Англия) наблегна на добрите резултати за повлияване и редуциране на невропатичните болки в лицево-челюстната област при употребата на фотобиомодулацията като физиотерапевтичен метод. Д-р Анагностаки от Гърция представи приложението на различни дентални лазери за откриване на трудни за диагностициране (начални, вторични и скрити) кариесни лезии. Доц. Тосун (Турция) анализира ефективността на различни видове лазери при лечението на периимплантитите по показатели като редуциране на мекотъканното възпаление, възстановяване на костната загуба, стабилизиране на имплантатите след лечение.

Сред акцентите в програмата беше лекцията на проф. Палмон на тема „Приложение на слюнката и нейните компоненти като диагностичен маркер на някои орални и общи заболявания“. В нея професорът засегна ролята на слюнката за диагностика на някои значими орални заболявания, а също и работата на своя екип върху бързи и ефикасни тестове, базирани на слюнка, за установяване на кандида инфекции, синдром на Сьогрен, употреба на марихуана, малария, дори овулация и бременност.

Доц. Хидетака Миязаки от Япония дискутира стратегии за приложение на лазерна фотокоагулация при лечението на орални съдови аномалии, като разясни ролята на лазерната фотокоагулация, която, приложена вътре във васкуларизираната орална лезия, дава добри бързи оздравителни резултати без необходимост от хирургична намеса.

„Денталните материали – вероятни причинители на идиопатичната уртикария и Ангиоедем“ бе темата, която разгледа доц. Мария Денчева (България). Идиопатичната уртикария е сравнително рядко срещано, но трудно за установяване и повлияване явление във всекидневната практика. Доц. Денчева обсъди механизмите, по които могат да се появят нежелани странични реакции у пациентите при употребата на стоматологичните материали. В края на деня доц. Ася Кръстева представи своя труд, посветен на ролята на ЧПВ върху канцерогенезата в устната кухина.

В рамките на събитието се проведоха редица практически курсове за приложение на лазерите в съвременната дентална практика. По време на конгреса се състоя и постерна сесия, на която бяха представени клинични случаи на студенти, разработени съвместно с асистенти от различните катедри на ФДМ–Пловдив.

Също така бе връчена номинация за почетен член на Българското дентално лазерно общество на д-р Бушалова, чийто пример като дентален лекар, използващ дентални лазери във всекидневната си практика, и принос за развитието на лазерното лечение в страната имат огромно значение на национално ниво.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement