DT News - Bulgaria - EFP публикува ръководство за превенция и лечение на периимплантните заболявания

Search Dental Tribune

EFP публикува ръководство за превенция и лечение на периимплантните заболявания

Новите превантивни насоки са предназначени за предотвратяване на заболявания на устната кухина, свързани със зъбните импланти. (Снимка: Anna Moskvina/Shutterstock)

чт. 20 юли 2023

запази

БРЮКСЕЛ, Белгия: Европейската федерация по пародонтология (EFP) обяви ново ръководство, което има за цел да помогне на специалистите по орално здраве по света да предотвратяват и лекуват по-ефективно периимплантните заболявания. Въз основа на най-новите научни данни ръководството предлага набор от препоръки за поддържане на здравето на периимплантната тъкан и за ефективно справяне с периимплантните заболявания.

Това ръководство за клинична практика на нива S3 се появява в резултат на Perio Workshop 2022 – среща на водещи експерти и представители на заинтересовани страни, организирана от EFP през ноември миналата година. Според научните стандарти ниво S3 е най-високото за изготвяне на ръководство. След месеци работа, включваща стриктно обобщаване на доказателствата в 13 специално изготвени систематични прегледа, и всеобхватен процес за постигане на консенсус, документът Prevention and treatment of peri-implant diseases – the EFP level S3 clinical practice guideline на проф. д-р David Herrera и екип от сътрудници беше публикуван на 4 юни в Journal of Clinical Periodontology.

Профилактиката на периимплантните заболявания трябва да започне веднага след планирането на зъбните импланти, сочи ръководството, което определя тези интервенции като първична профилактика. Превантивните интервенции се препоръчват и при имплантиране, и при протезиране на имплантите. След като имплантите бъдат натоварени, пациентът трябва да следва поддържаща програма, която да включва периодични оценки на здравето на периимплантните тъкани и инструкции за орална хигиена. Популярното схващане, че поддържането на хигиена около зъбните импланти е по-малко взискателно от поддържането ѝ около зъбите, е погрешно – всъщност е точно обратното. Добрата новина е, че ранното откриване на периимплантните заболявания прави лечението по-лесно, по-бързо и по-ефективно.

Ръководството следва други две подобни ръководства за клинична практика на ниво S3, които EFP изготви през последните години за съвременно, научно обосновано лечение на пародонтит. Разработени в съответствие с класификацията на пародонталните заболявания, актуализирана през 2018 г., тези насоки от ново поколение се основават на резултатите от Perio Workshop 2019 относно лечението на пародонтит I–III стадий и на тези от Perio Workshop 2021 по отношение на лечението на пародонтит IV стадий и са публикувани съответно през 2020 и 2022 г.

„Периимплантните заболявания са много разпространени възпалителни състояния и лечението им може да бъде много предизвикателно“, предупреждава проф. Herrera. „Нашето ръководство предоставя на специалистите по орална медицина съвети за ефективно управление на периимплантните заболявания. Ние, авторите, сме горди, че представяме едно пионерско ръководство, което информира клиницистите, здравните системи, създателите на здравни политики, пациентите и широката общественост за най-ефективните налични методи, които трябва да се прилагат по време на планиране, изпълнение и дългосрочно проследяване на заместването на зъбите със зъбни импланти.“

Професор Moritz Kebschull, съавтор на ръководството, коментира: „Следването на препоръките ще улесни прилагането на последователен, интердисциплинарен и основан на доказателства подход за превенция и лечение на периимплантните заболявания сред всички специалисти по дентална медицина“. Той допълни: „Ръководството определя конкретни интервенции, за които е доказано, че са полезни, структурира ги в базирани на нуждите лечебни последователности и изследва настоящото ниво на научна подкрепа за различни широко използвани подходи и техники“.

Разбиране на периимплантния мукозит и периимплантит

Съществуват две периимплантни заболявания: периимплантен мукозит и периимплантит. Периимплантният мукозит се отнася до лечимо възпалително увреждане, засягащо лигавицата около импланта. Той се причинява предимно от натрупване на периимплантен биофилм, като тютюнопушенето, диабетът и лъчевата терапия се смятат за рискови фактори.

Ако не се лекува, периимплантният мукозит може да прогресира до периимплантит, причинявайки прогресивна загуба на поддържащата кост. Основни рискови фактори за него са анамнеза за пародонтит, лоша устна хигиена и липса на поддържаща грижа.

Периимплантният мукозит понякога се разглежда като подобен на гингивит, а същото се отнася и за периимплантита и пародонтита. Въпреки това в сравнение с пародонталната тъкан периимплантната тъкан е по-малко ефективна в запазването на здравето на тъканите и контролирането на проблема с бактериите, който винаги присъства както около зъбите, така и около зъбните импланти. Така в сравнение с пародонталните заболявания заболяванията на периимплантните тъкани са по-разпространени, развиват се с по-ранно начало и прогресират по-бързо.

Етикети:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement