DT News - Bulgaria - Изследователи разработват нов метод за идентифициране на оралния рак

Search Dental Tribune

Изследователи разработват нов метод за идентифициране на оралния рак

В ново проучване бразилски изследователи откриват съотносимост между прогресията на оралния рак и количеството на специфични протеини, намиращи се в туморната тъкан и слюнката. (Снимка: pongwit sanongboon/Shutterstock)

чт. 13 декември 2018

запази

В изследване, което би могло да помогне за ранното идентифициране на оралния плоскоклетъчен карцином (OSCC), бразилски изследователи откриват съотносимост между прогресията на оралния рак и количеството на специфични протеини, намиращи се в туморната тъкан и слюнката. Това откритие представя параметри за прогнозирането на развитието на заболяването и може да помогне в случаите, в които клиничните и образнодиагностичните методи са лимитирани.

„Работихме пет години преди да достигнем до това научно откритие“, споделя съавторът Adriana Franco Paes Leme, изследовател в Бразилската национална лаборатория по бионауки, част от National Energy and Materials Research Center (CNPEM) в Сао Пауло.
През първия етап на проучването изследователите използват методите на лазерната микродисекция и протеомиката, за да обозначат протеините в раковата тъкан и да ги отнесат към клиничните изследвания на съответния пациент. След анализиране на данните се идентифицират няколко протеина като CSTB, NDRG1, LTA4H, PGK1, COL6A1, ITGAV и MB – експресирани в различна степен в различните туморни области, след което тези резултати биват свързани с основните клинични резултати.
След идентификацията и количествения анализ на протеините в около 120 проби от туморна тъкан следва втората фаза на изследването, в която изследователите използват две основни стратегии за верификация на протеините. „Една от стратегиите включва отчитане и измерване на изобилието от съответните протеини в самостоятелни тъканни проби с помощта на имунохистохимичен метод с белязани антитела. Другата стратегия е мониторирането на същите, вече избрани прицелни протеини, този път в слюнката на пациентите“ – обяснява Paes Leme.
„Слюнката е един обещаващ източник на туморни маркери, освен това представлява и течност, която лесно и неинвазивно може да бъде взета за проба“, обяснява тя. „Потвърдихме наличието на протеините в слюнката на 40 пациенти. Бяха направени трикратни изследвания в този етап на проучването с цел постигане на по-голяма сигурност в достоверността на получените резултати.“
След анализ на пробите от слюнката изследователите използват методите на биоинформатиката и машинното самообучение, за да получат съответните прогнозни данни. Оттук верификацията на протеините и пептидите, подбрани в първата фаза, и разликата между тяхната експресия при пациентите със и без шийни лимфни метастази е възможна.
Позовавайки се на резултатите от изследването, е възможна идентификация на три специфични пептида LTA4H, COL6A1 и CSTB, които могат да се използват като маркери за класифицирането на пациентите със и без лимфни шийни метастази. Изследователите, провели проучването, вярват, че тази информация може да е потенциално полезна за докторите в преодоляването на ограниченията на клиничните тестове, както и при изготвянето на персонализирана лечебна стратегия за всеки пациент.
„Информацията, която събрахме, доведе до резултати, които са силно обещаващи и могат да бъдат използвани като насока в определянето на тежестта на заболяването. В първата фаза на проучването зададохме потенциалните маркери на болестта, след което ги доказахме във втората фаза, като това увеличи достоверността на откритието и показа ефективността на маркерите в класифицирането на пациенти с шийни лимфни метастази“ – казва Paes Leme.
Учените сега работят върху ново изследване, целящо разработването на биосензори за детекция на прогностичните маркери от слюнката на пациентите на по-достъпни цени.

Проучването, озаглавено „Комбинация от откритието и таргетната протеомика разкрива прогностични данни за оралния рак“, е публикувано на 5.09.2018 г. в Nature Communications.
Партньори на това проучване са São Paulo State Cancer Institute, the University of Campinas’s Piracicaba Dental School and Institute of Computing, the University of São Paulo’s Mathematics and Computer Science Institute in São Carlos, the Dental School of the West Paraná University, както и други институции във и извън Бразилия. Проучването, финансирано от the São Paulo Research Foundation, е проведено в National Energy and Materials Research Center.advertisement
advertisement