DT News - Bulgaria - Интервю: Антибиотичната резистентност е сериозен здравен проблем

Search Dental Tribune

Интервю: Антибиотичната резистентност е сериозен здравен проблем

Неправилната употреба на антибиотици е довела до увеличение на антибиотичната резистентност сред пациентите. (Изображение: one photo/Shutterstock)
Brendan Day, Dental Tribune International

Brendan Day, Dental Tribune International

ср. 30 ноември 2016

запази

Употребата на антибиотици е един от крайъгълните камъни на съвременната медицина, но въпреки това честите случаи на неправилна употреба намаляват тяхната ефективност. Тазгодишната Световна седмица на антибиотиците (WAAW), която се проведе от 14 до 20 ноември, имаше за цел да повиши обществената осведоменост по въпроса. Dental Tribune Online разговаря с д-р Paul Sambrook, председател на Комитета по дентална терапия на Австралийската дентална асоциация (ADA), за целите на WAAW и какво могат да направят денталните професионалисти, за да се преборят с антимикробната резистентност.

Каква е главната цел на WAAW?
Целта на WAAW е да увеличи осведомеността относно антибиотичната резистентност в световен мащаб и да окуражи най-добрите практики сред обществото, доставчиците на здравни грижи и създателите на политики, за да се избегне по-нататъшното разпространение на резистентността към антибиотици.

Колко сериозен проблем е неправилната употреба на антибиотици в Австралия?
Зъболекарите изписват по-малко от 3% от антибиотиците в Австралия. Въпреки това статистиката сочи, че Австралия има една от най-високите степени на изписване на антибиотици, с около 29 млн. издадени рецепти всяка година – това е над 1% от средното за света. Антибиотичната резистентност е сериозен здравен и обществен проблем. Без антибиотици инфекциите, които някога са били лесно лечими, могат отново да станат смъртоносни.

Ако не предприемем действия, за да се справим с проблема, до 2050 г. до 10 млн. души ще умират всяка година от нелечими инфекции.

По какви начини ADA окуражи ангажираността на обществото по време на WAAW?
Общата тема – „Антибиотиците: използвайте внимателно“, на тазгодишната WAAW е от особено значение за денталната медицина. Хората с дентални проблеми понякога смятат, че да вземат болкоуспокоително или да отидат на лекар, за да им изпишат антибиотик, е по-доброто решение, вместо да отидат на преглед при зъболекар.

ADA отдавна е предприела действия относно проблема с антибиотичната резистентност, като образова своите членове с информационни статии в периодичните си издания и на официалния си уебсайт. Членовете на ADA имат връзка с един висококвалифициран клиничен фармаколог – д-р Geraldine Moses, от която могат да получат съвети относно изписването на антибиотици. Също така можем да предоставим при поискване копие от денталните и орално-терапевтичните насоки, които гарантират надеждна и независима информация при вземането на възможно най-доброто решение за пациентите в денталния кабинет.

Как могат денталните професионалисти да намалят риска от увеличаване на антимикробната резистентност?
Първият отговор на даден дентален проблем винаги трябва да бъде точната оценка на зъболекар, който може да се справи не само със симптомите, но и с причината. Това е нашето послание към пациентите.

Насърчаваме денталните професионалисти да използват възможността да образоват своите пациенти за евентуални дентални проблеми преди и след лечението, както и къде е мястото на антибиотиците в техния конкретен случай.

За да се гарантира, че денталните професионалисти изписват антибиотици в съответствие с най-добрите практики, членовете на АDA могат да използват услуги като PharmaAdvice и терапевтичните насоки, които споменах по-рано.

Благодаря ви много за това интервю.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement