Dental Tribune Bulgaria
Експерти коментират, че на пазара за дигитални дентални решения е налице тенденция за прираст на продажбите на 3D принтери и интраорални скенери. (Снимка: Elena Butor/Shutterstock)

Продажбите на 3D принтери и интраорални скенери бележат ръст в Европа

By Dr Kamran Zamanian
June 30, 2021

Пазарът за дигитална дентална апаратура в Европа, който включва CAD/CAM системи, CAD/CAM материали и дентални 3D принтери, се очаква да претърпи двуцифрен растеж до 2027 г., достигайки над €1.4 млрд. ($1.7 млрд.), понеже дигиталните технологии предизвикват революция в начина на практикуване на денталната медицина в Европа и тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Това е предизвикано от бума в продажбите на интраорални скенери и дентални 3D принтери.

Една от основните движещи сили за растежа в търсенето на дигитални решения в Европа е фактът, че дигиталните отпечатъци стават все по-предпочитани пред конвенционалните. С избухването на пандемията от COVID-19 безопасността стана водещ приоритет за денталните практики и зъботехническите лаборатории, което подтикна множество бизнеси да въведат дигиталните технологии с цел по-добър контрол над риска от инфекции. Внедряването на CAD/CAM и 3D принтирането намалява контакта между хората и улеснява процеса на изпращане на дигиталните отпечатъци. Освен това голяма част от тези технологии имат потенциала да предложат безпроблемен работен процес, което още повече може да ускори възприемането им в бъдеще.  

Макар предоминантна част от отпечатъците все още да се правят посредством конвенционални методи, очаква се тяхното процентно съотношение да намалее през идните години. Този спад ще освободи място за нарастващото търсене и потребление на дигитални технологии като CAD/CAM за направата на дентални конструкции. Докато в миналото повечето дентални манипулации са отнемали няколко посещения, в днешно време е възможно в рамките на деня да бъде завършено протетичното лечение с помощта на CAD/CAM система в кабинета. Тези гъвкавост и увеличена ефикасност, осигурени от дигиталните технологии, вероятно ще стимулират растеж в пазарния им дял през идните години.    

Глобалната пандемия от COVID-19 има сериозно отражение върху начина на практикуване на денталната професия и пазара за дигитални дентални решения в Европа. В рамките на този пазар CAD/CAM материалите претърпяха най-сериозния удар, предизвикан от пандемията. Понеже определени дентални процедури бяха отложени по време на пиковите месеци на пандемията, производители на CAD/CAM блокчета и дискове регистрираха значителен спад в продажбите, което доведе и до спад в приходите. В допълнение към това пазарът за CAD/CAM системи, в който компании лидери са Dentsply Sirona, 3Shape, Amann Girrbach, Ivoclar Vivadent, Straumann, Carestream и Envista, се сви през изминалата година заради отмяната на редица големи изложения като Expodental в Испания например.  

Пандемията от COVID-19 се отрази негативно и на пазара за 3D принтери. Макар ръстът на пазара да се забави през първите месеци от пандемията, продажбите на 3D принтери нарастват стремглаво към момента, когато вече сме близо до овладяване на пандемията. Освен това дигиталните технологии, каквито са 3D принтерите и интраоралните скенери, предлагат подобрен контрол над риска от контаминация и това вече води до покачване в продажбите, като тази тенденция ще се запази и в бъдеще.

Определено се наблюдава все по-активно навлизане на 3D принтерите и интраоралните скенери в дигиталната дентална медицина, а в скандинавските страни и Португалия тази тенденция е най-ярко изразена, що се касае до европейския пазар. Бързото подобряване на технологиите и материалите се очаква да доведе до скок в пазара в тази сфера. Освен това вероятно ръстът на този пазар ще забави продажбите на фрезапарати.   

През изминалите няколко години се наблюдава навлизане на нови конкурентни фирми на пазара за 3D принтери, такава например е компанията Formlabs. Те въведоха редица достъпни решения, което свали средната продажна цена на протетичните конструкции. Други значими конкуренти в този бранш са 3D Systems, Stratasys, Asiga, Rapid Shape, EnvisionTEC и още доста други. 

Търсенето на по-добро качество и надеждност непрекъснато расте, което от своя страна ще стабилизира средната продажна цена за обозримото бъдеще, а това ще стимулира ръста на пазара за 3D принтери. 

Като цяло се очаква европейският пазар за дигитални решения и протетични конструкции да продължава да расте значително през идните години. Покачващите се продажби на интраорални скенери и дентални 3D принтери в комбинация с все по-застаряващото население се счита, че ще доведат до прираст в продажбите на дигитални решения и протетични лечения в Европа.

С подобряване на надеждността на новите технологии е много вероятно търсенето на дигитални технологии в денталната медицина да е по-значително, отколкото в миналото. В допълнение към това подобрените безопасност и контрол на инфекциите, които дигиталните технологии предлагат, се очаква да подтикнат ускореното им навлизане в бъдеще. В крайна сметка прогнозата е пазарът за дигитални дентални технологии в Европа да достигне кумулативно ниво на растеж от 13.6% за периода 2020–2027 г., като общата му пазарна стойност се оценява на €1.4 млрд. ($1.7 млрд.).

Можете да прочетете пълния доклад по темата тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International