DT News - Bulgaria - Ролята на проучванията в еволюцията на денталното обучение е огромна

Search Dental Tribune

Ролята на проучванията в еволюцията на денталното обучение е огромна

Ролята, която проучванията играят в еволюцията на денталната медицина, е от огромно значение, особено в ранните етапи на денталното образование. (Снимка: Matej Kastelic/Shutterstock)

пн. 17 февруари 2020

запази

КАЛИФОРНИЯ, САЩ: Журналът на Калифорнийската дентална асоциация наскоро публикува серия от статии за ролята, която проучванията играят в обучението на студентите по дентална медицина. Обхващайки една тема, на която според много експерти има нужда да се обърне повече внимание, статиите наблягат върху това защо поддържането на програми за иновативни проучвания е от огромно значение в подготовката на студентите за тяхната кариера в индустрията.

В журнала са включени три статии върху темата. „Значението на проучванията в денталното образование и практика“ от д-р Peter J. Polverini изтъква, че проучванията дават възможност на студентите да развият по-дълбоко разбиране на биосоциалните основи на професията. В своята статия „Обогатяване на знанията за оралното здраве“ д-р Rena N. D’Souza отправя призив към факултетите по дентална медицина да подновят инвестициите си в обучението на следващото поколение клиницисти. Д-р Mark C. Herzberg проследява историческите корени на денталната професия в своята статия „История и значение на проучванията в денталното образование“. 

Главният редактор на журнала д-р Kerry K. Carney казва, че стремежът за нови знания трябва да остане основна ценност в образователните институции и частните практики. Запознаването на студентите с принципите и практиката на науката поражда любопитство и е един от основните начини за преподаване на критично мислене, което от своя страна изгражда навик за доживотно учене.

Еволюцията на денталната медицина е пряко свързана с напредъка, постигнат чрез проучвания, а тази връзка винаги е била актуална. През 1940 г. в една статия, озаглавена „Проучванията в денталната медицина: значението им в денталното образование“, с автор д-р Hamilton B. G. Robinson, се казва: „Основаването почти по едно и също време на първия факултет, първото общество и първото списание за дентална медицина показва желание за знания и развитие“. 

Но посвещаването на време за провеждане на проучвания в настоящия образователен модел не изглежда толкова голямо. В разговор с Dental Tribune International д-р Carney споделя, че идеята за серията статии идва, след като е чул недоволства относно изоставянето на проучванията в някои модели на дентално обучение, очевидно поради причини, свързани с разходи и ефективност. 

Поглеждайки цифрите, тези недоволства придобиват все по-голям размер. Авторът на една статия, озаглавена „Влиянието на проучванията върху бъдещето на денталното образование: как проучванията и иновациите оформят денталното образование и денталната професия“, проф. Harold C. Slavkin от Herman Ostrow School of Dentistry към Университета на Южна Калифорния споделя пред Dental Tribune International, че „разпределението на стипендиите на националните институти за здраве е отличен начин за оценка на класациите на факултетите по дентална медицина по отношение на стипендия, отпускана за проучвания по факултет, студенти и персонал“. Той отбелязва, че приблизително 15 дентални факултета са доста активни, докато повечето дентални факултети в САЩ имат ниска активност в проучванията според статистиката на различни партньорски проекти за проучвания. 

Когато го питат какво липсва от учебната програма по дентална медицина по отношение на проучванията, проф. Slavkin казва, че често се наблюдава недостиг на факултети, които изграждат у студентите модел на любознателност и критично мислене. „Денталните факултети, които залагат на обучение, базирано на проучвания, като например обучение, разглеждащо определен проблем, често са академичните институции, които насърчават студента по дентална медицина да участва в проучвания.“ Той добавя, че съществува отлична възможност за увеличаване на приноса в проучванията от денталните академични организации. 

 

advertisement
advertisement