Проучване показва как дистанционното наблюдение може да намали честотата на ортодонтските прегледи

Search Dental Tribune

Проучване показва как дистанционното наблюдение може да намали честотата на ортодонтските прегледи

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Скорошно проучване показа, че популярен инструмент за дистанционно наблюдение може да се използва за намаляване на броя на личните посещения и общото време за лечение, необходимо на ортодонтските пациенти. (Изображение: Ancapital/Shutterstock)
Brendan Day, Dental Tribune International

By Brendan Day, Dental Tribune International

вт. 21 декември 2021

save

ДУБАЙ, ОАЕ/СИДНИ, Австралия: Една от най-забележителните тенденции в денталната медицина през 2021 г. е непрекъснатото нарастване на популярността на дистанционно наблюдаваната ортодонтия. Появиха се нови технологии, които позволяват на пациентите с ортодонтско лечение да сканират собственото си съзъбие и да изпращат получените изображения на дентален специалист вместо физически преглед. Проучване установи, че комбинирането на алайнери с популярен инструмент за дистанционно наблюдение може значително да намали броя на личните посещения, от които се нуждае пациентът при ортодонтско лечение, без да се компрометира резултатът от лечението.

Изследването е проведено от учени от Европейския университетски колеж в ОАЕ в партньорство с д-р Вандана Катиал, австралийски ортодонт с частна практика. Основната цел на проучването беше да се измери ефектът на курс на лечение с Invisalign с инструмента за дистанционно наблюдение DentalMonitoring, който използва изкуствен интелект.

За изследването беше работено с група от 90 пациенти с Clear Aligner лечение от практиката на д-р Катиал. Половината от тези пациенти са преминали през планираното си лечение с помощта на софтуера DentalMonitoring и са посещавали ортодонта за лична среща средно веднъж на всеки 16 седмици; другата половина формира контролна група, която обикновено вижда д-р Катиал веднъж на всеки шест до осем седмици. В съответствие с предварително установения протокол контролната група сменя алайнерите веднъж на всеки седем дни. Въпреки че същото беше препоръчано на групата DentalMonitoring, авторите отбелязаха, че „тази препоръка е динамична“, тъй като „софтуерът инструктира пациента дали да продължи със следващия алайнер, или да продължи със същия алайнер“.

Анализът на общите резултати показва, че средното време за постигнат резултат за групата DentalMonitoring е с 1.7 месеца по-кратко от това на стандартната контролна група и че няма клинично значима разлика в постигнатото придвижване на зъбите. „Възможно обяснение за тази констатация може да бъде по-честото и проактивно наблюдение“, предлагано от софтуера DentalMonitoring, отбелязват авторите.

Средното общо време за лечение на пациенти в групата на DentalMonitoring също е по-малко от това за контролната група – 12.2 месеца в сравнение с 14.0 месеца. В допълнение пациентите в групата DentalMonitoring са имали средно 3.5 по-малко лични срещи, отколкото контролната група е имала по време на продължителността на лечението – констатация, която е основно функция на „засиленото наблюдение и комуникация с пациентите“, разрешени от софтуера, отбелязаха авторите.

„Това проучване е първото, което се фокусира върху клиничното приложение и ефективността на дистанционното наблюдение, като са очевидни няколко ограничения“, пишат авторите в заключението си. Сред тези ограничения бяха присъщите пристрастия, дължащи се на ретроспективния характер на изследването, въпросът за неговата валидност, като се има предвид, че то е проведено изцяло в една частна дентална практика, и съображението, че софтуерът DentalMonitoring, изисквайки пациентите да правят редовно сканиране на своя ортодонтски напредък, може да се разглежда като форма на напомняща терапия, „която е доказано, че е ефективна за подобряване на съответствието“, обясняват авторите. „Следователно са необходими допълнителни проучвания, които да подкрепят нашите открития.“

 

Проучването, озаглавено “Outcomes of clear aligner treatment with and without Dental Monitoring: A retrospective cohort study” е публикувано в изданието на American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics от април 2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement