Dental Tribune Bulgaria

Публикувайте Вашата клинична

статия Търсите ли ефективен начин да публикувате Вашите изследвания и да достигнете до Вашата целева аудитория? Dental Tribune редовно публикува клинични статии в международни списания и онлайн.

Моля, попълнете следния формуляр, за да може Вашата клинична статия да бъде изпратена и проверена от редакторите на Dental Tribune. След като завършите процеса, ще получите имейл за потвърждение. Ако Вашият материал е подходящ за публикуване, наш редактор ще се свърже с Вас. Моля, не изпращайте пълни проучвания, а само резюме с дължина от 1500 до 5500 думи. Моля, обърнете внимание, че трябва да използвате онлайн формуляра по-долу, за да публикувате Вашата клинична статия на уебсайта на Dental Tribune. Изпратени материали по електронната поща няма да бъдат приемани. Препоръчително е да попълните целия формуляр, за да увеличите вероятността за успех.

Тази услуга е безплатна.

  • Optionally you can upload a main photo related to the news. Please make sure to have the rights for the photo before uploading.
  • Optionally, please provide the photo credits.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International