Dental Tribune Bulgaria

Публикувайте Вашата новина

Търсите ли ефективен начин да публикувате Вашите изследвания или бизнес новини и да достигнете до Вашата целева аудитория? Нашият раздел за новини е най-доброто решение да достигнете до професионалистите по дентална медицина и представителите на индустрията в целия свят.

Моля, попълнете следния формуляр, за да може Вашите новини да бъдат изпратени и проверени от редакторите на Dental Tribune. След като завършите процеса, ще получите имейл за потвърждение. Ако Вашият материал е подходящ за публикуване, наш редактор ще се свърже с Вас. Моля, обърнете внимание, че трябва да използвате онлайн формуляра по-долу, за да публикувате Вашите новини на уебсайта на Dental Tribune. Изпратени материали по електронната поща няма да бъдат приемани. Препоръчително е да попълните целия формуляр, за да увеличите вероятността за успех.

Тази услуга е безплатна.

  • If available, please upload an image related to the news. Please make sure to have the rights for the image before uploading.
  • Please provide a description of the image for the caption and give credit to the copyright owner.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International