Съвременни подходи за лечение на рецесии около зъби и импланти. Иновативни методи в лечението на пародонталните заболявания - Events - Dental Tribune Bulgaria

Search Dental Tribune

Съвременни подходи за лечение на рецесии около зъби и импланти. Иновативни методи в лечението на пародонталните заболявания

запази

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

Събитие 22 - 23 януари 2015

 Теоретико-практически курс в четири нива

 

1 - во ниво - Мекотъканна естетична хирургия

 

Теоретична част

Етиология и патогенеза на мукогингивалните
естетични дефекти
Прогноза при кореново покритие
Коронарно преместено ламбо
Латерално преместено ламбо
Биламинарни техники
- процедури за вземане на
съединителнотъканна присадка
- коронарно преместено ламбо +
съединителнотъканна присадка
Свободна гингивална присадка
Двуетапна техника за кореново покритие
Видеофилм върху лечението на единична
гингивална рецесия
Лечение на множествени гингивални рецесии
при пациент с естетичен проблем
- коронарно преместено ламбо
- биламинарни техники
- комбинирана техника
Видеофилм върху лечението на множествени
рецесии

Практическа част
Демонстрация на живо – лечение на
гингивални рецесии
Предвидими граници на кореново покритие
Възможности за хирургично лечение
Фактори, влияещи върху избора на хирургична
техника
Дизайн на ламбото и демонстрация стъпка по
стъпка на хирургичната процедура
Дискусия на приложената ин виво хирургична
техника

 

За информация и записване:
тел.: 0886/ 87 93 92
e-mail: jivka@vilem.bg

More information
advertisement
advertisement