DT News - Bulgaria - Безплатна нова версия на ръководство за сложни случаи от ендодонтската практика

Search Dental Tribune

Безплатна нова версия на ръководство за сложни случаи от ендодонтската практика

Естествените зъби на пациентите могат да бъдат запазени с помощта на ендодонтско лечение. (Снимка: Bork/Shutterstock)

чт. 7 август 2014

запази

Американската асоциация на ендодонтистите (ААЕ) преработи своето ръководство за възможности за ендодонтско лечение при трудни клинични ситуации. Новото пълноцветно ръководство включва 13 нови случая и повече от 100 снимки, които показват успешно лечение, насърчавайки денталните лекари да преценят всички лечебни възможности, преди да препоръчат екстракция на компрометирания зъб.

Според асоциацията ръководството е ценен източник за клиницистите, които искат да запазят естествените зъби на своите пациенти. Предоставяйки многобройни примери с рентгенови и клинични снимки, клинични съображения и базирани на прогнозата съвети за успешен краен резултат, ръководството помага на денталните лекари да вземат лечебни решения при заплетени клинични ситуации.
В допълнение ръководството цели да окуражи съвместната работа между общопрактикуващите зъболекари и ендодонтистите в посока изработване на лечебни планове, които могат да запазят естествените зъби.

Американската академия по пародонтология, Американският колеж по протетична дентална медицина и ААЕ проведоха съвместен симпозиум, насочен към значението на запазването на естественото съзъбие, който се проведе от 19 до 20 юли. На събитието участниците дискутираха съвременни подходи и най-добрите доказателствено базирани практики за запазване на естествените зъби.

„Помагането на пациентите да поддържат и запазят зъбите си и осигуряването на здрави, красиви и функциониращи поддържащи структури са основните цели на всеки практикуващ зъболекар“, споделя д-р Лили Т. Гарсия, председател на фондацията към Американския колеж по протетично обучение.
Безплатният документ носи заглавието Treatment Options for the Comprised Tooth: A Decision Guide и е достъпен на сайта на ААЕ на адрес www.aae.org/treatmentoptions.
Документът е предназначен за цялата дентална общност, включително за общопрактикуващи зъболекари и студенти по дентална медицина.
 

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement