DT News - Bulgaria - Ендодонтското лечение и вълшебната лампа

Search Dental Tribune

Ендодонтското лечение и вълшебната лампа

Д-р Heinz като принцеса от приказките в Dentiland. (Снимка: д-р Anne Heinz)

чт. 9 февруари 2023

запази

Чувствителните или травмирани пациенти изискват специално внимание, независимо дали става въпрос за деца, или възрастни. Понякога и клиницистът, и пациентът изпитват притеснение преди предстоящо ендодонтско лечение най-вече заради страх от неизвестното. За да се намали това чувство, е от помощ да се разчупят установените навици и да се гарантира гладко протичане на лечението посредством използване на най-съвременна ендодонтска апаратура. Настоящият доклад на клиничен случай демонстрира как безпокойството може успешно да се намали, като се доверим на вълшебния дух от лампата.

Когато едно дете прекрачи за първи път прага на дентална клиника Dentiland, той или тя се чувства не като в зъболекарски кабинет, а по-скоро като в приказен замък. По този начин разчупваме познатите стереотипи, за да омагьосаме децата, да ги вкараме в транс. За тях е важно да ги приемаме насериозно и да бъдат лекувани с емпатия в среда, в която се чувстват комфортно. Освен че създаваме добронамерена атмосфера в специални детски кабинети, нашият подход е фокусиран върху висококачествени лечения. Когато трябва да извършим сложни и времеемки процедури като ендодонтско лечение на временни зъби например, ние, за щастие, разполагаме със системи, които едновременно опростяват лечението и спестяват време. Кофердамът вече се е превърнал в стандарт в някои детски клиники, но механичната обработка и употребата на микроскоп все още са рядко срещани. Чрез ритуални поведенчески напътствия и употреба на ендодонтски мотор като CanalPro Jeni (COLTENE; фиг. 1) например успешното ендодонтско лечение не зависи от магия, макар и името да навежда на тази мисъл.    

Кой друг има приятел като моя?

Напълно автоматичният ендодонтски мотор CanalPro Jeni (Снимка: COLTENE)

Подобно на GPS навигация, Jeni надеждно навигира пилата през по-голяма част от кореново-каналната система. Предварително зададената последователност от никел-титаниеви (NiTi) пили може да бъда избрана само с едно кликване на екрана. По време на работа сложни алгоритми контролират различните движения на пилите с точност до милисекунда. Блокирането на пилата или неправилният ѝ ход са на практика невъзможни при наличието на дигиталната навигационна система: софтуерът разпознава препятствията мигновено и издава звуков сигнал, ако е препоръчително каналът да бъде промит, за да се отстрани дебрисът. Зъболекарят винаги трябва да работи с обратен наконечник в посока от короната към апекса. Първоначално този подход изисква малко доверие, но прави леченията изключително надеждни и ефикасни, особено при добре обучен екип.   

С ендомотора на COLTENE определени последователности от пили и важни стъпки от работния процес лесно могат да бъдат автоматизирани. Младите зъболекари ще бъдат особено облагодетелствани от интуитивната работа с този напълно автономен ендодонтски мотор, който осигурява софтуерен анализ на профила на канала.  

Пет лесни стъпки

Представеният клиничен случай илюстрира колко лесни могат да бъдат ендодонтските лечения с помощта на Jeni. Пациентът е 6-годишно момче, което посети Dentiland през пролетта заради оплаквания в горната челюст. Интраоралната диагностика потвърди нуждата от лечение на зъб #64 (фиг. 2) и бе поставена диагноза кариес на ранното детство тип II. След обстоен разговор пациентът и родителите му се съгласиха да бъде проведено ендодонтско лечение. Кореновото лечение в такива случаи се състои от петте класически стъпки:

  1. контрол над инфекцията;
  2. препарация;
  3. иригация и подсушаване;
  4. обтурация; и 
  5. възстановяване. 

Начало на транса: след анестезия и поставяне на кофердам бяха използвани четири NiTi пили с ендодонтски мотор Jeni с интегриран апекслокатор. Първо бе приложен 25/.12 HyFlex EDM разширител на орифициумите (COLTENE), за да се подготви ендодонтският достъп и да се разшири коронарно. Не е задължително да се създава гладък път. Следващите три пили могат да следват естествения профил на канала по оптимален начин. Реалната обработка на каналите бе направена с пили 20/.05 HyFlex EDM и 25/~ HyFlex EDM OneFile (фиг. 3 и 4). По време на този процес предварително програмираният Jeni режим движи пилите постепенно в апикална посока. Щом се чуе звуков сигнал за иригация, инструментите се извеждат от канала, след което се въвеждат по-дълбоко отпреди. Тази процедура се повтаря, докато не се достигне почти до апекса. В конкретния случай пилите стигнаха до работна дължина още при първото въвеждане. За финал апикалната една трета бе обработена с пила 40/.04, която също бързо бе въведена до пълна работна дължина.    

 

Параметрите на различните системи ендодонтски пили на COLTENE са запаметени в софтуера на ендодонтския мотор (фиг. 5). Друг вариант е да се използва програмата Doctor’s Choice (избор на лекуващия), при която могат да бъдат запаметени последователности до осем пили.    

Като цяло засегнатият зъб бе обработен бързо и надеждно с помощта на напълно автономен копилот – истинска благословия, като се има предвид, че съдействието особено при (малки) боязливи пациенти е ключово, а то бива постигнато благодарение на редуцирано време за лечение и надежден работен протокол. Това в комбинация с предразполагаща децата, успокояваща среда елиминира голяма част от първоначалните тревоги дори при случаи на ендодонтско лечение. След обилна иригация на каналите с натриев хипохлорит и подсушаване със съответните подходящи хартиени щифтове каналите бяха изпълнени с калциев хидроксид, а коронката бе възстановена с керамична педиатрична коронка, която бе адхезивно залепена. След проверка на оклузията и артикулацията случаят бе приключен, а пациентът си тръгна доволен и без болка (фиг. 6).     

Заключение

Ефикасните, бързи и надеждни възстановявания са особено важни при деца. Изключително модерната система Jeni води клиницистите стъпка по стъпка през целия процес на препарация, като адаптира движенията на пилите.   

 

Redaktionelle Anmerkung:

Ред. бел.: Статията Endodontic treatment and the magic lamp бе публикувана за първи път в сп. roots – international magazine of endodontics, брой 2/2022.

Етикети:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement