DT News - Bulgaria - Студентите по дентална медицина смятат, че изкуственият интелект трябва да бъде включен в учебната програма

Search Dental Tribune

Студентите по дентална медицина смятат, че изкуственият интелект трябва да бъде включен в учебната програма

Студентите по дентална медицина в Индия съобщават, че са придобили по-голямата част от знанията си за изкуствения интелект от социалните мрежи. (Снимка: Alexander Limbach/Shutterstock)

вт. 12 декември 2023

запази

ЛАКНАУ, Индия: Изкуственият интелект (ИИ), бързо развиваща се технология, става все по-актуален в различни области на медицината, включително денталната медицина. Той се използва за задачи като диагностика, план за лечение и обработка на данни. Ново проучване, целящо да разбере как ИИ се възприема от студентите по дентална медицина в Индия, идентифицира потенциални пречки пред интегрирането му в денталната практика. Въпреки че мнозинството намира ИИ в денталната медицина за вълнуваща технология и вярва, че тя ще доведе до значителен напредък, има смесени чувства относно заместването на зъболекарите с ИИ и ролята на тази технология като инструмент за окончателна диагностика.

Проучването е проведено в осем произволно избрани училища по дентална медицина в Индия, като участниците са студенти и докторанти по дентална медицина. В рамките на проучването, продължило от август до октомври 2022 г., е използван въпросник, включващ както въпроси със затворен, така и с отворен отговор, които обхващат социално-демографски данни, ресурси за изучаване на изкуствения интелект и възгледи за мащаба и приложението на изкуствения интелект в денталната медицина. От 937-те анкетирани по-голямата част са жени (67.7%), а 84.3% от участниците са студенти.

Проучването установи, че осведомеността и основните познания за изкуствения интелект в денталната медицина са относително високи както сред студентите, така и сред докторантите, като 62.8% разбират принципите на работа на изкуствения интелект, но информираността за приложенията му в областта на денталната медицина не е толкова висока. Основният източник на информация за ИИ за тези студенти са били социалните медии (55.4%). Въз основа на този резултат изследователите препоръчват ИИ да се интегрира в настоящите учебни програми по дентална медицина, за да се гарантира, че студентите действително получават подходяща, научнообоснована информация.

Според проучването, макар и студентите да смятат, че изкуственият интелект представлява значителен напредък в сферата на денталната медицина, те не вярват, че технологията ще замести зъболекарите, най-вече поради чисто междуличностните аспекти на денталните грижи – макар и много малка част от тях да твърдят, че изкуственият интелект не е удобен за пациентите или че бъдещето му е ограничено. Всъщност по-голямата част от студентите по дентална медицина намират изкуствения интелект за вълнуващ и виждат в него ценен инструмент за диагностициране, прогнозиране и планиране на лечението. Те разпознават потенциала му в области като рентгеновата диагностика, диагностиката на лезии на меките тъкани, 3D позиционирането на импланти и съдебната дентална медицина.

Отчетени са и значителни пречки за въвеждането на изкуствения интелект в областта на денталната медицина, включително липсата на достатъчно добро обучение в учебните заведения по дентална медицина и липсата на информираност и на технически ресурси. Освен това бяха отбелязани опасения относно рентабилността на ИИ и включването му в учебната програма по дентална медицина.

Повечето ученици са съгласни, че данните, използвани в процеса на машинно обучение, трябва да се обработват внимателно, за да се спазват регламентите за защита на данни и за да се гарантира опазването на поверителността. Заключенията от изследването също така показват, че комбинирането на данни с помощта на изкуствен интелект изисква сътрудничество между лекари, изследователи, политици и представители на индустрията, за да се увеличат максимално ползите и да се сведат до минимум вредите за пациентите.

Сред ограниченията на изследването са числеността на представителната извадка и прилаганата методология – фактори, които биха могли да повлияят на получените резултати. Авторите препоръчват бъдещите изследвания да се съсредоточат върху разработването на диагностични модели с по-голяма прецизност и да насочат създателите на политики към включване на изкуствения интелект в процеса на обучение по дентална медицина. 

Проучването, озаглавено Attitude, perception and barriers of dental professionals towards artificial intelligence, е публикувано в броя от септември/октомври 2023 г. на Journal of Oral Biology and Craniofacial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement