Dental Tribune Bulgaria
Изображение: Prof. Magda Mensi.

Ортодонтският пациент – от ада до рая

By Tabatha Acret
September 17, 2018

Ако поне малко си приличаме, сърцето ви ще подскочи, когато видите, че тийнейджър в активно ортодонтско лечение си е запазил час при вас. Кой ще прекрачи прага? Дали ще е някой с уста, пълна с остатъци от храна, задържани по нещо, което прилича на плесенясали ортодонтски брекети и профузно кървящи венци? Дали ще е възможно дори да оцветя плаката около брекета, или ще си помисля, че пациентът току-що е изял пакет чипс? Дали ще установя, че той или тя не си е мил зъбите от миналото посещение при мен?

Ужасявах се от такива пациенти, не само защото намирах достатъчно храна по брекетите им, за да изхраня малка държава, но и защото никога не бях доволна от резултата след почистването им.

Винаги се чувствах задължена да им почистя зъбите перфектно, но и винаги имах усещането, че не съм изчистила всичко. Изнервях се, когато се опитвах да маневрирам с ултразвуковия накрайник около брекетите или когато използвах обратния наконечник с гъста профилактична паста, за да премахна здраво прикрепена матурирала плака от лигатурите и по гингивалната страна на брекета.

Добрата орална хигиена е от съществено значение за успешното ортодонтско лечение.. В статия от Lovrov S и кол. (2007)1 се твърди, че „въпреки подобрението на материалите и положените превантивни усилия ортодонтското лечение продължава да крие значителен риск от емайлова деминерализация. Профилактичните усилия на всеки пациент, включващи използването на флуориди, са от изключително значение за превенцията на поява на белите петна“. В друга статия от Ren и кол. (2014)2 се изтъква, че „голямото търсене на лечение и появата на плак-асоциирани усложнения, изискващи професионална намеса, превръщат ортодонтското лечение в потенциална заплаха за общественото здраве“. А знанието колко е важно професионалното почистване да бъде добро и целият биофилм – премахнат, само ме стресираше още повече. Знаех, че никога не бих могла да премахна абсолютно целия биофилм и че имаше зони около брекетите, до които нито ултразвукът, нито чашковидната полирна гумичка можеха да достигнат.

Комбинацията от гореизброените проблеми ме накара да потърся по-добро решение.

Установих, че с комбинацията от AIRFLOW и контролирана биофилм терапия (GBT) постигах изключителни резултати. Ако ме бяхте помолили преди AIRFLOW да оцветя плаката на ортодонтските ми пациенти, може би щях да си помисля, че сте или луди, или ме мразите. Преди AIRFLOW не исках да оцветявам биофилма на пациентите си с ортодонтски апарати, тъй като зоните, по които оставаше биофилм, защото не можех да ги достигна, щяха да станат видими. Сега оцветявам плаката на всеки един от моите пациенти като част от 8-те стъпки на GBT.

Благодарение на протокола GBT се постига предвидимо 100-процентово премахване на биофилма и 360-градусов достъп. Безопасно и ефективно е приложението му около сулкуса, няма промяна по повърхността на брекетите. Протоколът е по-удобен за пациентите, постигат се по-добри резултати.

Не само аз и пациентът виждаме по-добри резултати, но е и клинично доказано, че използването на плак-оцветяващ разтвор, спомагащ за отстраняването на биофилма, дава по-добри резултати за пациента. По-високата ефикасност на професионалното почистване, извършено с помощта на оцветителен агент, се потвърждава от Botti и кол. 20103 Bastendorf и кол. 20164 и Viorica и кол. 20135. В изследванетото на Viorica и кол. Dental Plaque – Classification, Formation and Identification5 е доказано, че „диагностицирането на денталната плака с помощта на оцветяващи разтвори е един от най-лесните и бързи диагностични способи, който спомага последващото контролирано премахване на плаката по време на интервенцията. С AIRFLOW премахването на денталната плака достига стойности от 100%“.

Има други две ключови причини защо протоколът на контролираната биофилм терапия е много добър както за ортодонтски пациенти, така и при всички останали профилактични процедури. Първата е дълготрайното здраве на емайла и гингивата. Използвам AIRFLOW технологията с прах AIRFLOW PLUS и знам, че нанасям най-малко вреди на емайла на пациентите и на ортодонтските апарати. В A clinical comparison of the efficacy and efficiency of two professional prophylaxis procedures in orthodontic patients6 Ramaglia и кол. твърдят, че „при ортодонтските пациенти полирането с AIRFLOW е много по-безопасно, ефективно и ефикасно за премахване на петна и дентална плака в сравнение с чашковидните гумички и пемзата“.

Второто страхотно нещо е, че вече мога да приключа процедурата в рамките на записания час, без да работя под напрежение. Barnes и кол. твърдят в Effects of an air-powder polishing system on orthodontically bracketed and banded teeth7, че „въздушното полиране около брекетите и пръстените не само е ефективно, но и спестява време. Няма вредни ефекти върху композитните материали или цимента в сравнение с приложението на чашковидната гумичка и пемзата“.

Заключение

Като използвам GBT с AIRFLOW технологията, съчетана с подходящи персонални оралнохигиенни инструкции и мотивация, предлагам най-доброто възможно лечение на моите пациенти. Обичам GBT; тя промени отношението ми към лечението, постигнатите лечебни резултати и дългосрочните резултати за пациентите. Контролираната биофилм терапия е част от базираната на доказателства дентална медицина; това е нов стандарт в грижата, която всички трябва да се стремим да даваме.

За автора

Tabatha Acret е квалифициран дентален хигиенист Тя е дипломиран бакалавър по орална здраве в Университета в Нюкасъл и в момента посещава допълнително часове по медицина на съня. Регистрирана е в Australian Dental Board и е била председател на NSW Dental Hygienist Association Australia Ltd, а в момента е NT директор на DHAA Ltd.

За повече информация за EMS и контролираната биофилм терапия (GBT) посетете www.ems-dental.com.

 

Референции

  1. Lovrov S, Hertrich K, Hirschfelder U. Enamel Demineralization during Fixed Orthodontic Treatment - Incidence and Correlation to Various Oral-hygiene Parameters. J Orofac Orthop. 2007 Sep;68(5):353-63.
  2. Ren Y, Jongsma MA, Mei L, van der Mei HC, Busscher HJ. Orthodontic treatment with fixed appliances and biofilm formation - a potential public health threat? Clin Oral Investig. 2014 Sep;18(7):1711-8.
  3. Botti RH, Bossù M, Zallocco N, Vestri A, Polimeni A. Effectiveness of plaque indicators and air polishing for the sealing of pits and fissures. Eur J Paediatr Dent. 2010 Mar;11(1):15-8.
  4. Schwarz F, Becker K, Bastendorf KD, Cardaropoli D, Chatfield C, Dunn I, Fletcher P, Einwag J, Louropoulou A, Mombelli A, Ower P, Pavlovic P, Sahrmann P, Salvi GE, Schmage P, Takeuchi Y, Van Der Weijden F, Renvert S. Recommendations on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Quintessence Int. 2016 Apr;47(4):293-6. doi: 10.3290/j.qi.a35132.
  5. Chetrus V, Ion I.R. Dental Plaque - Classification, Formation and Identification. Int J Med Dent. Apr-Jun 2013, Vol. 17 Issue 2, p139-143. 5p.
  6. Ramaglia L, Sbordone L, Ciaglia RN, Barone A, Martina R. A clinical comparison of the efficacy and efficiency of two professional prophylaxis procedures in orthodontic patients. Eur J Orthod. 1999 Aug;21(4):423-8.
  7. Barnes CM1, Russell CM, Gerbo LR, Wells BR, Barnes DW. Effects of an air-powder polishing system on orthodontically bracketed and banded teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1990 Jan;97(1):74-81.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Bulgaria No. 03, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International