Dental Tribune Bulgaria

Атина стана домакин на Световния конгрес по ендодонтия

By Даниел Цимерман, DTI
January 24, 2011

 Нови данни на базиращата се на научни сведения ендодонтия бяха обсъждани наскоро на Световния ендодонтски конгрес в Атина, Гърция. На събитието, което се проведе в началото на октомври и беше организирано от Международната федерация на ендодонтските асоциации (IFEA), се видяха и наскоро пуснати на пазара продукти, включително и серия нови, подобрени пили за възвратно-постъпателни движения, които са по-устойчиви на циркулярна умора.
Лекторите включваха експерти от Европа и Средния изток, както и от Северна и Южна Африка, които говориха по съвременни теми в сферата, като ефективно остъргване на кореновия канал и техники на дезинфекция, които увеличават успеваемостта на кореновото канално лечение. Други презентации разглеждаха използването на 3D образната диагностика и на микроскопите по време на ендодонтските процедури. Д-р Габриела Мартин, клиницист от Аржентина, и много други специалисти представиха нови научни данни за регенерацията на пулпата. До днес реваскуларизацията на пулпата се смяташе за невъзможна поради наличието на бактерии в кореновия канал.
IFEA е обединяваща организация, състояща се от 26 национални ендодонтски асоциации от цял свят. Според статута є тя цели да промотира обучението по ендодонтия в световен мащаб посредством конгреси и лекции. Световният конгрес на организацията се провежда на всеки три години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International