Dental Tribune Bulgaria
Академик проф. д-р Николай Попов позира с проектопрограмата за новата специалност „Имплантология“. (снимка: Dental Tribune Bulgaria)

Напусна ни акад. проф. д-р Николай Попов

By Dental Tribune Bulgaria
November 03, 2020

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 2 ноември 2020 г. ни напусна една от най-знаковите фигури в денталното съсловие - академик Николай Попов. Едва ли имаме съвременник, направил повече за родната имплантология от него, но всички ние ще свързваме името му най-вече с това, че той бе основоположник и радетел на идеята за учредяване на специалност „Имплантология“.

По този повод Dental Tribune направи интервю с големия български учен, което публикува през февруари 2013. Интервюто четете тук.

Карикатурата, която помолихме акад. Николай Попов да нарисува пред очите ни за корицата на Dental Tribune. Илюстрацията изразява темата за проблемите с учредяването на новата специалност.
Карикатурата, която помолихме акад. Николай Попов да нарисува пред очите ни за корицата на Dental Tribune. Илюстрацията изразява темата за проблемите с учредяването на новата специалност.

Академик проф. д-р Николай Попов е основоположник на българската школа в имплантологията, с огромен клиничен опит. Дълги години е бил председател на Специализирания научен съвет по стоматология и лицево-челюстна хирургия при Висшата атестационна комисия на Р България. Роден е в град Сливен. Завършил е Стоматологичния факултет на Медицинската академия (сега Факултет по дентална медицина ) и Биологическия факултет на Софийския университет. Специализирал в Швеция, Дания, Англия, Русия, Германия, Италия. Дългогодишен преподавател в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор е на стотици публикации в България и чужбина, на 18 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 защитени дисертации в страната и чужбина (5 в областта на имплантологията и 9 – на зъбопротезирането). Член на български и чуждестранни редакционни колегии на специализирани списания. Създава оригинални методи за зъбопротезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарска практика. Пет негови метода са преоткрити в чужбина и отпечатани като новости (15–25 години след публикуването им в България).

Почетен член на Българския зъболекарски съюз, на Сдружението на българските зъболекари. Почетен председател на Българската асоциация по орална имплантология и на други професионални формации. Член на авторитетни международни организации, асоциации и др. Акад. Попов е почетен гражданин на Сливен. Доктор хонорис кауза на Пловдивския медицински университет, носител на най-голямата награда на Варненския медицински университет, носител на златния почетен знак към Министерството на здравеопазването, носител на най-високите отличия на БАН  От 1995 г. е член-кореспондент на БАН (медицински науки). От 2003 г. е академик на БАН (медицински науки). Действителен член на Международната академия по зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

Светла памет на големия български учен!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International