Dental Tribune Bulgaria

Пародонталният статус може потенциално да влияе на тежестта на протичане на COVID-19

By Brendan Day, Dental Tribune International
November 02, 2020

Лос Анджелис, САЩ: Връзката между пародонталните заболявания и системния статус на организма, като например състоянието на сърдечносъдовата система, е добре документирана в научната литература. Ново обзорно изследване изказва предположението, че нелекуваните пародонтални заболявания могат индиректно да повлияят на тежестта на протичане на COVID-19; това подчертава нуждата от поддържане на добро орално здраве по време на тези трудни времена.

Както вече споменахме, скорошно изследване, проведено в немския град Мюнхен, установи, че повишените нива на интерлевкин-6 (IL-6), проинфламаторен цитокин, играе роля на силен предиктор на дихателната недостатъчност и повишена нужда от машинно обдишване сред пациенти, хоспитализирани заради COVID-19. Ако не бъдат лекувани, пародонталните заболявания често водят до повишаване на този проинфламаторен цитокин. Според д-р Shervin Molayem, пародонтолог от Лос Анджелис и съавтор на настоящата публикация, „не би било грешно да заключим, че пародонталните заболявания могат да повишат риска от респираторни усложнения при пациенти с COVID-19“. Оттам следва, че понижаването на нивата на IL-6 може потенциално да намали вероятността от появата на тези усложнения, добавя той.    

„От наличните литературни данни знам, че ако само почистим зъбния камък и плаката и полираме съзъбието на пациент с пародонтит, можем да понижим нивата на IL-6 със средно 3 pg/ml“, сподели д-р Molayem с  Dental Tribune International.

Оралната хигиена е свързана с намален риск от усложнения 

Както DTI ви информира през юни, проучване, публикувано в сп. British Dental Journal, подчертава важността от поддържане на отлична орална хигиена при SARS-CoV-2 инфекция, тъй като това може да намали бактериалния товар в устата, а оттам и риска от наслагване на бактериална инфекция. Пациентите с тежко протичане на COVID-19 са имали завишени нива на инфламаторни маркери, както и бактериален товар, което кара авторите на изследването да заключат, че лошата орална хигиена може да е рисков фактор за усложненото протичане на COVID-19. 

Според д-р Molayem при спазване на адекватен контрол над инфекциите и стриктен протокол на дезинфекция зъболекарите трябва да насърчават пациентите си да продължават с пародонталната терапия и другите специализирани форми на лечение. 

„Макар да е очевидно, че устата не е отделна, независима част от тялото и че оралните бактерии могат негативно да повлияят останалите органи, отлагането на дентални процедури подценява именно връзката между устата и тялото“, отбелязва той. Д-р Molayem добавя, че провеждането на серумен тест може лесно и бързо да установи нивата на IL-6 на пациента, така че да сме наясно дали те са в норма.   

Цитираното изследване, озаглавено „Връзката уста–COVID: нивата на IL-6 при пародонтално заболяване – потенциална роля за възникването на дихателни усложнения при COVID-19“ (The mouth–COVID connection: Il-6 levels in periodontal disease – potential role in COVID-19-related respiratory complications), бе публикувано в октомврийския брой на сп. Journal of the California Dental Association, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International