Академичен преглед на CAD/CAM приложенията в денталната медицина

Search Dental Tribune

Академичен преглед на CAD/CAM приложенията в денталната медицина

Макар и да изглежда трудно да се научат основите на CAD/CAM технологията, далеч не е така. Благодарение на тези технологии зъболекарите могат да подобрят грижите, които предоставят на пациентите, и да развият практиките си. (Снимка: Okrasiuk/Shutterstock)

вт. 25 април 2023

запази

Саванджи, Индия: Едно нещо е сигурно: технологиите винаги се променят. Независимо дали денталният лекар има опит в използването на CAD/CAM, или е начинаещ в дигиталната дентална медицина, важно е да бъде в крак с новите разработки. За да помогнат на зъболекарите да се ориентират в множеството постоянно променящи се термини, разработени за описване на CAD/CAM технологията, включително 3D принтирането, в рамките на денталната медицина, изследователи от Катедрата по орална медицина и радиология в Института за висше образование и изследвания Datta Meghe в индийския щат Махаращра издадоха полезен справочник.

Разбирането на иновациите, свързани с CAD/CAM, е възможно само след преглед на основите на тази технология. Това е особено важно, тъй като по-голямата част от практикуващите в момента клиницисти не са получили официално образование относно CAD/CAM, 3D принтиране, материалознание или инженерство, всички от които днес са основни области на познание в денталната практика.

Авторите на академичния труд улесняват клиницистите при въвеждането в технологиите с преглед на трите по-широки подхода към CAD/CAM. Директният CAD/CAM дава възможност за възстановяване в рамките на едно посещение, като всички етапи на обработка се извършват на място. При полудиректния CAD/CAM поне една стъпка трябва да бъде извършена външно. Практикуващият зъболекар получава данните за CAD, CAD се извършва вътрешно или от външна лаборатория, а необходимата протетична конструкция  се произвежда външно. При индиректния CAD/CAM лекарят създава физически отпечатък, който се изпраща във външна лаборатория. Това спестява на денталната практика етапа на проектиране. 

Съществуват възможности за приложение на технологията във всички специалности, включително възстановителната дентална медицина, протезирането, оралната хирургия и ортодонтията. Така например CAD/CAM може да се използва за проектиране и изработване на дентални инлеи и онлеи, протези и протезни скелети, барове, фасети, хирургични водачи, ключове за индиректен бондинги модели за различни приложения, включително за изработване на прозрачни алайнери. Всъщност все по-малко са процедурите, които не могат да бъдат извършени с помощта на някаква форма на дигитална технология.

Според изследователите ползите от избора да научите повече за технологията и да инвестирате в CAD/CAM са значителни. Освен повишената рентабилност и производителност лекарят има достъп до много по-широк спектър от възможности за лечение, което подобрява преживяването и лечението на пациентите и спестява време на стола. Освен това включването на пациентите в лечението им чрез компютърно генерирани визуализации на плана за лечение и предвидения резултат повишава приемането на лечението. 

Справочникът, озаглавен “Application of CAD/CAM technology in dentistry”, бе публикуван в октомврийския брой за 2022 г. на Journal of Research in Medical and Dental Science.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement